SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

H

- proužek

a L řetězce imunoglobulinů

H-věty

Haber-Weissova reakce

Haemoccult

(gFOBT)

(guajakový test okultního krvácení)

Hamburgerův sediment - doplněk

Hapten

Haptoglobin

v likvoru

v séru

Hartnup disorder

Hartnupova choroba

Hashitoxic periodic paralysis, Thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis

Hasselbalch Karl Albert

Hawkinsin

Hb

HB-EGF (Heparin-binding Epidermal Growth Factor)

HCG

hCG - stanovení

HCG v séru

HDL

cholesterol

lipoproteinové částice

receptor (SR-B1, receptor pro apo A-I)

HE4

Heart Fatty Acid Binding Protein

Heinzova tělíska

Helicobacter pylori

-

diagnostika

laboratorní diagnostika

průkaz dechovým testem

ve stolici

HELLP syndrom

Hematokrit: krevní obraz

Hematologická vyšetření u autoimunit

Hematologické

analyzátory

analyzátory-možné interference

Hemofagocytující syndromy

Hemofilie

A

B

Hemofiltrate CC Chemokine

1

4

Hemoglobin

Hemoglobin

(MCHC)

A1c - stanovení

Hemoglobinurie

Hemochromatóza

typu 3

Hemolytická anémie z deficitu

gama-glutamylcystein syntetázy (OMIM 230450)

glukóza-6-fosfát 1-dehydrogenázy (OMIM 305900)

glutamát-cystein ligázy (OMIM 230450)

glutathionsyntázy (OMIM 231900)

Hemolytické anémie při krevních parazitózách

Hemolýza: ovlivnění preanalytické fáze

Hemopexin

v séru

Hemopoéza

Hemopoéza:

laboratorní diagnostika základních onemocnění

morfologické charakteristiky

popis vývoje krevních buněk

Hemoragická gastritida

Hemostáza

primární

sekundární

Hemotorax

Henderson Lawrence Joseph

Henleho klička

Henochova-Schönleinova purpura

Henryho zákon

Heparin - stanovení

Heparin-binding Epidermal Growth Factor (HB-EGF)

Hepatitidy autoimunitní

Hepatitis

A

B

C

D

E

F

G

Hepatocyte

Growth factor (HGF),

growth factor like protein (HGFL)

Hepatopoietin A

HER-2/neu

Hereditární

hemochromatóza

typu 1

typu 2

intolerance fruktózy

intolerance, typ II

malignita

progresivní dystonie

sférocytóza

stomatocytóza

Hereguliny (HRGs)

Herpes simplex virus - stanovení

Herpetické encefalitidy

Hersova choroba

Hessův zákon

Heteroduplexy

Heterofilní protilátky HAMA

Heterogenita imunoglobulinů

Heterochromatin

Heterochromosomy: početní a strukturní změny

Heterozygot

Hexokináza

Heyrovský Jaroslav

Hg

HGD

hGH

HGPRT

kompletní deficit

parciální deficit

Hippurát

v moči

Histidáza

Histidin

Histidinurie

Histologie

u autoimunitních chorob

žaludku

Histon

Historie

- mikroskopie

hmotnostní spektrometrie

MS

Histurie

HLA typizace

Hladký

sval

sval: kontrakce

Hlavička myosinu

Hliník

Hloubka ostrosti obrazu

HMG-CoA reduktáza

Hmotnost

ideální tělesná

k výšce u dětí

tělesná u dětí

Hmotnostní

analyzátory

koncentrace

vody v plazmě

objem

obsah

podíl

poměr

přírůstek

spektrometrie

- kvadrupólový analyzátor

poměru izotopů

tok

hmotová spektra

Hmotová spektrometrie

(MS)

v analýze proteinů

Hodnocení

kvality externí (External quality assessment)

způsobilosti (proficiency testing, PT)

Hodnota

certifikovaná (Certified value)

cílová (Target value)

kritická

necertifikovaná (Uncertified value)

odlehlá (Outlier)

pozorovaná (Observed value)

prediktivní

negativního testu

pozitivního testu

referenční

skutečná (True value)

varovná

Homeostatic point

Homeostatický bod

Homoarginin

Homocitrulin

Homocysteát

Homocystein

Homocysteinsulfinová kyselina

Homocystin

Homocystinurie

(OMIM 236200)

kombinovaná

s metylmalonovou acidurií, typ cbIC

s metylmalonovou acidurií, typ cbID

s metylmalonovu acidurií, typ cbIF

z deficitu

methioninsyntáza-reduktázy

metylentetrahydrofolátreduktázy

syntézy vitaminu B12

syntézy vitamínu B12

Homogentisát

1,2-dioxygenáza

dioxygenáza

Homokarnosinóza

Homokarnosinóza

Homolanthionin

Homology

Homopolymer

Homoserin

Homozygot

Hormon

adrenokortikotropní

Hormonální

poruchy

vyšetření při asistované reprodukci

Hormony v onkologické

terapii

terapii: mechanismus účinku

Hormony:

receptory steroidních hormonů v onkologické terapii

rozdělení

Hortonova

arteriitis

temporální arteritida

Hořčí - stanovení

Hořčík celkový

- odpad močí za 24 hodin

Hořčíkový ion u starších osob

Hořečnatý kationt - stanovení

Howel-Jollyho tělíska

HPA

I

III, VI

IV

V

z deficitu

6-pyruvoyl-tetrahydropterin syntázy

DHPR

dihydropteridin reduktázy

fenylalaninhydroxylázy (PAH)

GTP cyklohydrolázy I

GTPCH

PTPS

HPCE/MS

HPD

hPL, lidský placentární laktogen

HPLC

v analýze aminokyselin

HPLC/MS

HPTLC

Hranol Nikolův

Hranoly optické

HRGs (Hereguliny)

Hrubá chyba

hTg

Hubblův zákon

Human epididymal protein 4

Hustota

Hyaluronát

Hyaluronoglukosaminidáza

Hyaluronoglukosidáza

Hybridizace

atomových orbitalů

in situ

fluorescenční (FISH)

s vysokým rozlišením (fiber FISH)

komparativní genomová: matrix CGH

na nosičích

Hybridizace:

fiber FISH

komparativní genomová (CGH)

mBAND

mFISH

mikro-FISH

PRINS (PRimed IN Situ labeling)

Hybridní konstanta

Hydrofilní a hydrofobní

Hydrogenáza

Hydrogenkarbonát

Hydrokortizon

Hydrolázy

Hydrolytické štěpení lipidů

Hydrolýza

Hydrostatický tlak

kapilární

tkáňový

Hydroxykynureninemie

Hydroxylapatit

v močovém konkrementu

Hydroxylový radikál

Hydroxylysin kináza

Hydroxylysinurie

Hydroxylysylpyridinolin celkový

Hydroxyprolin

- odpad močí

Hydroxyprolinémie

Hydroxyprolinurie

Hyper-alfa-lipoproteinémie

Hyperabsorpční hyperkalciurie

Hyperaldosteronismus

familiární, typ 1

Hyperaminoacidurie

Hyperamonemie

Hyperarginémie

Hyperekplexie (defekt glycinového receptoru)

Hyperfenylalaninémie

I

III, VI

IV

V

z deficitu

6-pyruvoyl-tetrahydropterin syntázy

dihydropteridin reduktázy (DHPR)

fenylalaninhydroxylázy (PAH)

GTP cyklohydrolázy I

Hyperfiltrační nefropatie

Hyperfosfátemie

Hyperfosfatémie u starších osob

Hypergamaglobulinémie polyklonální

Hyperglycinémie bez ketózy

Hyperglycinémie bez ketózy

Hyperglykémie

Hyperhomocysteinémie

(mírná)

Hyperhydratace

Hyperchloridemie

Hypercholesterolémie

autosomální recesivní (ARH)

familiární

polygenní

Hyperchylomikronémie

Hyperiminopeptidurie

Hyperimunoglobulinémie M

Hyperkalcémie

familární hypokalciurická

humorální u malignit

u starších osob

Hyperkalciurie

hyperabsorpční

při renálním úniku fosfátů

renální

rezorpční

sekundární

v dětském věku

z kombinovaných příčin

ze zvýšení 1,25-(OH)2 vitaminu D

Hyperkalemic periodic paralysis

Hyperkalemická periodická paralýza

Hyperkalémie

u starších osob

Hyperlipoproteinémie familiární

kombinovaná

typu V

Hyperlysinémie familiární

Hypermagnezemie

Hypermagnezémie u starších osob

Hypernatrémie

u starších osob

Hyperosmolální diabetické koma

Hyperoxalurie

absorpční

z deficitu kalcia ve střevě

z příjmu potravou

iatrogenní

primární metabolické

při metoxyfluranové anestezii

při onemocnění GIT

z přívodu prekurzorů oxalátů

Hyperoxalurie: patogeneze

Hyperparatyreoidismus

neonatální závažný

Hyperparatyreóza primární

Hyperplázie z deficitu

11beta-hydroxylázy

17-alfa-hydroxylázy

21-hydroxylázy

3 beta-hydroxysteroid

Hyperprolaktinémie

Hyperprolinémie typu

I

II

Hypertermie u starších osob

Hypertriacylglycerolémie familiární polygenní

Hypertyrozinémie

Hypo-beta-lipoproteinémie

Hypoalbuminemie: změna anion gap

Hypoaldosteronismus

Hypofosfatázemie

Hypofosfatázie

Hypofosfátemie

Hypofosfatémie u starších osob

Hypogamaglobulinémie

- klasifikace

při hyperkatabolismu

u nádorových onemocnění

Hypogamaglobulinémie:

iatrogenní

vyšetřovací postup

ze ztrát

do moče

do střeva

Hypoglykemické kóma

Hypoglykemický

syndrom

syndrom: klasifikace

Hypoglykémie

Hypogonadismus mužů

Hypochloridemie

Hypokalcémie

u starších osob

Hypokalemic periodic paralysis

Hypokalemická periodická paralýza

Hypokalémie

familiární

u starších osob

Hypomagnesemia with secondary hypocalcemia

Hypomagnezemie

Hypomagnezémie

familiární s hyperkalciurií a nefrokalcinózou

izolovaná dominantní s hypokalciurií

se sekundární hypokalcémií

u starších osob

Hyponatremická encefalopatie

Hyponatrémie

u starších osob

Hypoparatyreoidismus

Hypoparatyreóza autosomálně dominantní

Hypopituitarismus

Hypoprolinémie

Hypotalamus-hypofýza:

anatomie, fyziologie

patologie

sekrece hormonů

vyšetřovací metody

Hypotermie u starších osob

Hypotézy: testování

Hypotyreóza

Hypoxantin

fosforibozyltransferázy

kompletní deficit

parciální deficit

Hypoxie