SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Hmotová spektrometrie je kvalitativní i kvantitativní analytická metoda obecně využívaná ke stanovení molekulové hmotnosti a k určení sekvencí aminokyselin v peptidech a proteinech.

 

a)       Hmotová spektrometrie - MALDI (matrix-assisted laser desorption/ionization) umožňuje měření hmotnosti proteinů ve směsi nebo získávání peptidových map

-          ionty jsou akcelerovány elektrickým polem a unášeny k detektoru

-          hmota iontu je počítána z času potřebného k přesunutí iontu do detektoru

b)      Hmotová spektrometrie - ionizace elektrosprejem (ESI) umožňuje stanovení pikomolárních množství proteinů o molekulové hmotnosti nad 100 kD

-          vzorek je zmlžován na jemné částice při průtoku kapilárou umístěnou v elektrickém poli (3 - 6 kV)

-          v praxi napojen na kapilární kolonu GC nebo HPLC systému

-          na rozdíl od MALDI elektrosprej poskytuje podobně citlivé výsledky při aplikaci velkých proteinů

 

MS tandemová

Technika sériového spojení hmotnostních detektorů je aplikovatelná na rychlé sekvenování peptidů obsažených v komplexu biologických směsí

-          spojeny dva nebo více hmotových spektrometrů

-          v prvním je hledaná sloučenina selektivně ionizována a její charakteristické ionty jsou dále odděleny

vybrané primární ionty, které nemohou vytvořit fragmenty, jsou separovány a identifikovány v dalším MS

 

 

Další informace

 

Jaroslava Vávrová

 

.

 

Poslední aktualizace: 2006-10-04