SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Historie elektronického hypertextu, který byl pod názvem Encyklopedie laboratorní medicíny I poprvé oficiálně představen 4. prosince 2002 v Karlově Studánce a během následujících dní distribuován do vybraných klinických laboratoří, začala se vznikem systému SLP® (Zámečník, Jabor, Straka) na počátku 90. let dvacátého století. Představa elektronického hypertextu byla nejprve odzkoušena v projektu „Kompendium laboratorní medicíny v elektronické formě“ (Palička, Jabor, Zámečník, Vávrová, Friedecký, Živný, grant MZ ČR, ukončeno v lednu 2001). Autorský kolektiv nového projektu byl osloven 22. února 2001 a historickým datem vzniku vlastní Encyklopedie je 2. duben 2001, kdy v Praze proběhla první schůzka autorského kolektivu a byly zahájeny práce na novém projektu s názvem Encyklopedie laboratorní medicíny. Projekt koordinuje divize SLP firmy SEKK, s.r.o. ve spolupráci s Katedrou klinické biochemie IPVZ Praha.

 

Důležité události

 • V roce 2002 vyjádřily podporu projektu společnosti Abbott Laboratories, s.r.o. a PLIVA-Lachema, a.s.
 • Od květnové verze roku 2003 bylo změněno číslování na arabské.
 • Během roku 2003 se začal připravovat projekt Encyklopedie na www
 • V červenci roku 2003 se k podpoře projektu přihlásila firma Olympus C&S, s.r.o.
 • Srpnovou petici roku 2003 za získání prostředků na další rozvoj a údržbu Encyklopedie z rozpočtu ČSKB podepsal prakticky celý autorský kolektiv Encyklopedie.
 • Výbor České společnosti klinické biochemie ČLS JEP na svém jednání v říjnu 2003 rozhodl finančně podpořit projekt Encyklopedie z rozpočtu společnosti.
 • Autorský kolektiv na svém setkání na Seči v únoru 2004 určil další směřování a rozvoj Encyklopedie
 • Autorský kolektiv se setkává znovu na Seči v dubnu 2005 a věnuje se nejen přípravě elektronické verze Encyklopedie 5, ale určuje pravidla pro postupné vydávání knižních publikací vybraných částí Encyklopedie.
 • ČSKB a SEKK vydávají společně publikaci Preanalytická fáze 2005, která je první tištěnou publikací derivovanou ze systému SLP a související s projektem Encyklopedie
 • Udělení ceny České společnosti klinické biochemie ČLS JEP za přínos ke vzdělávání (září, 2006)
 • Udělení ceny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (říjen, 2006)
 • ČSKB a SEKK vydávají společně druhou publikaci související s projektem Encyklopedie a systémem SLP – Metrologie chemických měření v laboratorní medicíně 2006
 • Faktické zahájení přípravy projektu Encyklopedie laboratorní medicíny na webu (březen, 2007)
 • ČSKB a SEKK vydávají společně třetí publikaci související s projektem Encyklopedie a SLP – Vitaminy a stopové prvky 2007
 • Encyklopedie laboratorní medicíny byla zpřístupněna na webové adrese: http://www.eqa.cz/encyklopedie (leden 2008)
 • Setkání autorek Encyklopedie 14.2.2008 nad přípravou příručky „Proteiny 2008“
 • Na základě dohody mezi nakladatelstvím Grada, firmami SEKK, Abbott Laboratories a Katedrou klinické biochemie IPVZ bylo rozhodnuto doplnit tištěné vydání monografie Vnitřní prostředí CD ROM s Encyklopedií (březen, 2008)
 • V září 2008 vychází v nakladatelství Grada monografie Vnitřní prostředí (Antonín Jabor a kolektiv), ke kterému je přiložena Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi – speciál 2008
 • Od osmé verze (2008) má Encyklopedie samostatnou adresu www.enclabmed.cz
 • ČSKB a SEKK se společně rozhodly vydat čtvrtou publikaci související s projektem Encyklopedie a SLP: Aminokyseliny (J. Vávrová a kolektiv, SEKK a ČSKB, Pardubice, 2011).
 • Firma Roche podpořila vydání publikace Principy interpretace laboratorních testů (Antonín Jabor, Janka Franeková, spolupracoval Zdenek Kubíček, Roche, Praha 2013, ISBN 978-80-260-5094-0).

 

Schůzky autorského kolektivu

 • 2. dubna 2001 Praha
 • 12. listopadu 2001 Kladno
 • 5. března 2002 Kladno
 • 25. června 2002 Hradec Králové
 • 3. září 2002 Kladno
 • 14. listopadu 2002 Kladno
 • 4. prosince 2002 Karlova Studánka (předvedení verze 1.00)
 • 4. prosince 2003 Karlova Studánka (předvedení Encyklopedie 3)
 • 21. - 23. 2. 2004 Seč
 • 9. - 11. 4. 2005 Seč
 • 15. března 2006 IPVZ Praha
 • 14. února 2007, Praha

 

Důležité verze a vydání Encyklopedie

·        verze 0.13/0.14 (3 kapitoly) - červen 2002 (pro postgraduální kurzy firem PLIVA-Lachema a Abbott Laboratories)

·        verze 0.15 (7 kapitol a Rejstřík) - červenec 2002

·        verze 0.21 - říjen 2002

·        verze 0.91 - prosinec 2002

·        verze 1.00 - 4. prosince 2002, oficiální označení Encyklopedie laboratorní medicíny I, ISBN 80-238-9775-6, počet dokumentů 1299

·        verze 2.00 - květen 2003 - Encyklopedie laboratorní medicíny 2, počet dokumentů 2015

·        verze 3.00 - prosinec 2003 - Encyklopedie laboratorní medicíny 3, počet dokumentů 2801

·        verze 4.00 - prosinec 2004 - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 4, počet dokumentů 3717

·        verze 5.00 - prosinec 2005 - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 5, počet dokumentů 4119

·        verze 6.00 – prosinec 2006 - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 6, počet dokumentů 4632

·        verze 7.00 – prosinec 2007 – Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 7, počet dokumentů 4777

·        verze Speciál 2008 – srpen 2008 – Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi jako doprovodné CD ROM k monografii Vnitřní prostředí (Grada, 2008) , počet dokumentů 4937

·        verze 8.00 – prosinec 2008 – Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 8, počet dokumentů 4943

·        verze 9.00 – prosinec 2009 – Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 9, počet dokumentů 5123

·        verze 10.00 – březen 2011 – Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 10, počet dokumentů 5270

·        verze 11.00 – březen 2012 – Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 11, počet dokumentů 5700

·        verze 12.00 – prosinec 2014 – Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 12, počet dokumentů 5866

 

 

Antonín Jabor (2014-12-03)

 

Poslední aktualizace: 2014-12-03