SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Předmluva k třetí doplněné verzi Encyklopedie laboratorní medicíny z prosince roku 2003 završuje první rok faktického života tohoto projektu, protože právě v prosinci roku 2002 byla veřejně prezentována na semináři v Karlově Studánce první verze tohoto hypertextu.

 

Zcela novými kapitolami Encyklopedie 3 jsou

  • Dědičné poruchy metabolismu
  • Fyziologie a biochemie výživy
  • Imunoglobuliny,
  • Klinická biochemie porfyrií
  • Klinická biochemie urolitiázy
  • Ligandová analýza
  • Proteiny buněčné a strukturální
  • Vodní a iontové hospodářství

 

Zásadně doplněny a přepracovány jsou kapitoly Acidobazické rovnováha, Poruchy metabolismu aminokyselin, Enzymy, Vrozené vývojové vady. Mnoho nových hesel je opět doplněno v rejstříku a týkají se řady různých témat – např. vazby antigenu a protilátky, chemických zákonů, buněčných struktur a patobiochemie buňky, vodního a iontového hospodářství a acidobazické rovnováhy.

 

Autorsky přispěli ke třetí verzi Encyklopedie laboratorní medicíny Vladimír Bartoš, Daniel Feřtek, Antonín Jabor, Milan Jirsa, Marta Kalousová, Antonín Kazda, Jiřina Lukášková, Jaroslav Masopust, Martina Slavětínská, Vladimír Soška, David Stejskal, Marie Švarcová, Jaroslava Vávrová, Zdeněk Wilhelm. Další autoři se opět podíleli buď doplněním původních textů nebo zařazením nových dokumentů.

 

Recenzi části textů tentokrát provedli Miroslav Engliš, Antonín Kazda a Jaroslav Racek.

 

Poděkování si tradičně na konci předmluvy Encyklopedie 3 zaslouží zejména paní Jana Sedláková za neúnavnou technickou spolupráci, uspořádání přehledů, významné přepracování rejstříku a v neposlední řadě za editaci všech textů. Zvýšení rozsahu datové základny bylo ve třetí verzi Encyklopedie značné a zajištění jednotného vzhledu jednotlivých kapitol a všech dokumentů je její zásluhou. Poděkování patří samozřejmě celému autorskému kolektivu a RNDr. Luďkovi Strakovi, který programátorsky zajistil realizaci změn programu, vnitřních vazeb a nového vzhledu Encyklopedie, i když je možná čtenář zaznamená ve větším rozsahu až ve čtvrté verzi. Co čtenář také asi nezaznamená, je atmosféra vzniku třetí verze Encyklopedie. Nejde již o hledání a objevování možností, ale o samozřejmé využívání nalezených cest a o naprosto spontánní rozvoj díla, které se samo zhodnocuje. Velmi si přejeme mnoho roků pokračování v tomto duchu.

 

Sponzorsky podpořily třetí verzi Encyklopedie firmy Abbott Laboratories, s.r.o., Olympus C&S, s.r.o. a PLIVA-Lachema, a.s. ve spolupráci s firmou SEKK, s.r.o. Všem uvedeným partnerům děkujeme.

 

 

Kladno, prosinec 2003

Antonín Jabor 

 

Poslední aktualizace: 2005-11-20