SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Hlavička myosinu je koncová část myosinového vlákna v místě spojení lehkého myosinového řetězce a N-terminálního konce těžkých myosinových řetězců s ATP-ázovou aktivitou.

 

Označuje se jako fragment S1 (fragment S2 je část lineárního helixu myosinu přiléhající k fragmentu S1, fragmenty S1 a S2 vznikají arteficiálně enzymatickým štěpením těžkého meromyosinu papainem).

 

 

Na obrázku je znázorněna molekula myosinu s dvěma alfa-helixy ve vláknité části těžkého řetězce.

 

 

 

Globulární oblast hlaviček asociuje se dvěma páry lehkých řetězců, jejichž jména pocházejí ze způsobu extrakce („alkalický“ lehký řetězec a „DTNB“ lehký řetězec).

 

Další informace

Fyziologie a biochemie svalu

 

Antonín Jabor

 

 

Poslední aktualizace: 2005-11-18