SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Webové kalkulátory

 

Kalkulátor nejistoty

 

Kritická diference dvou následných měření

 

Odhad GFR podle rovnice MDRD

 

Odhad GFR z koncentrace cystaminu C

 

Odhad GFR z koncentrace kreatininu podle rovnice Lund-Malmö

 

Odhad GFR z koncentrace kreatininu podle rovnice CKD EPI

 

Odhad GFR z koncentrace kreatininu podle rovnice Lund

 

Odhad GFR z koncentrace kreatininu podle rovnice Mayo Clinic

 

Odhad GFR z koncentrace kreatininu podle rovnice Counahan-Barratt

 

Pravděpodobnost rizika akutních koronárních příhod do 10 let (Framingham)

 

Pravděpodobnost fatální kardiovaskulární příhody do 10 let (SCORE)

 

Odhad rizika rozvoje diabetu 2. typu (podle dotazníku FINDRISC)

 

Odhad rizika rozvoje diabetu 2. typu (Cambridge Diabetes Risk Score)

 

Odhad rizika epitelového karcinomu ovaria

 

Odhad rizika kardiovaskulárního onemocnění do 10 let (Reynoldsovo skóre)

 

PRIDE skóre pro odhad přítomnosti akutního srdečního selhání

 

Verifikační protokol

 

 

Nově doplněné

 

Infection Probability Score (IPS)

 

Přepočet hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c)

 

Odhad glomerulární filtrace (GFR) z koncentrace cystatinu C podle rovnice CKD-EPI 2012 (cystatin, věk, pohlaví)

 

Odhad glomerulární filtrace (GFR) z kreatininu a cystatinu C podle “kombinované” rovnice CKD-EPI 2012 (kreatinin, cystatin C, věk, pohlaví)

 

Predikce životního rizika kardiovaskulárních příhod z rizikových faktorů ve věku 50 let (Lloyd-Jones/Framingham Risk Algorithm)

 

 

 

 

Kalkulátory by měly zajistit jak snadný výpočet potřebných ukazatelů, tak vést ke sjednocení výpočtových vztahů a k ověření rovnic zadávaných do LIS. Uživatelé, kteří mají v internetových prohlížečích zakázaný přístup k aktivnímu obsahu (ke skriptům), si před použitím kalkulátoru musí povolit zablokovaný obsah (tato volba se objeví po spuštění úvodního programu).

 

Autorský kolektiv bude postupně připravovat další kalkulátory z různých oblastí laboratorní medicíny.