SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Hyperkalcemie je stav, kdy koncentrace celkového kalcia v plazmě je nad 2,50 mmol/l při fyziologické koncentraci plazmatických proteinů (albuminu). Je možné používat korekci na albuminemii.

 

Příčiny hyperkalcémie

 

 

Příčiny

 

 

 

Poznámka

Nadměrný přívod

Milk-Alkali syndrom

nadměrné použití antacid (staršího typu)

 

Intoxikace vitaminem D

 

 

Intoxikace vitaminem A

 

 

Snížená eliminace

Diuretika

Thiazidy

Nikoli furosemid

Zvýšené uvolňování z vazebných míst (skelet)

Hyperparathyreóza

Hyperparathyreóza novorozenců

  • primární
  • sekundární

Viz níže

Hyperparathyreóza větších dětí

Viz níže

Hyperparathyreóza dospělých

  • primární
  • sekundární
  • terciární

Viz níže

MEN syndrom

Vernerův syndrom (I)

 

 

Sippleův syndrom (IIa)

 

Osteolytické (osteoklastické) metastázy

 

Kromě humorálně podmíněné hyperkalcémie u malignit

Imobilizace

Rychle se rozvine u mladých imobilních jedinců a u Pagetovy choroby

 

Pseudohyperparathyreoidismus v rámci HHM

Zvýšení PTHrP v rámci humorálně podmíněné hyperkalcémie u malignit

 

Acidóza s acidémií

Metabolická acidóza i respirační acidóza

 

Hypertyreóza

Zvýšená kostní remodelace

 

Různé

Hyperproteinémie

Ionizovaný podíl může být normální

sem patří i nadměrná stáza krve při dlouhém naložení turniketu při odběru krve

 

Xenobiotika

Lithium, teofylin, thiazidy, hliník

Aluminiová osteomalacie u dialyzovaných, jsou pochybnosti o kauzálním vztahu

 

Hormonální poruchy

Addisonova choroba, myxedém, Cushingova choroba

 

 

Granulomatózní choroby

Sarkoidóza, TBC, leprózy, berylióza, histoplazmóza, kokcidiomykóza

 

 

Příznaky hyperkalcémie

 

 

Skupina

 

Příznaky

 

Poznámka

Celkové

Anorexie, nauzea, letargie, zvracení

 

 

Polydipsie, polyurie, nykturie

Při poruše koncentrační schopnosti, která hyperkalcémii provází

Centrální nervový systém

Emoční labilita, zmatenost, delirium, psychózy, koma

 

Svalové

Hypotonicita

Pocit svalové slabosti, někdy bolesti svalů

 

Zácpy

 

Dlouhodobé

Váhový úbytek

 

 

Bolesti v kostech

Z rychlé rezorpce kosti

 

Urolitiáza, nefrolitiáza, nefrokalcinóza

Při současné hyperkalciurii

Akutní

Pankreatitida

 

 

Renální kolika

Z precipitace kalciumoxalátu (dihydrátu)

 

Exacerbace žaludečního vředu

Ze zvýšené sekrece žaludeční kyseliny

 

Ileus

 

Srdeční

Změny na EKG

Zkrácení QT intervalu, arytmie, riziko zejména u osob na terapii digoxinem

 

Terapie hyperkalcemie

Aplikuje se fyziologický roztok s furosemidem pro zvýšení renální eliminace kalcia, lze podat kalcitonin nebo lépe bisfosfonáty k zastavení osteoklastické resorpce, případně použít dialýzu. Jde-li o důsledek zvýšeného příjmu, je nutné jej zastavit.

 

Další informace

Vodní a iontová rovnováha

 

 

Antonín Jabor (2008-11-12)

 

Poslední aktualizace: 2008-11-12