SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

 

Předmluva k deváté verzi Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi

 

Historie projektu Encyklopedie, které je dílem širokého autorského kolektivu, pokračovala v roce 2009 doplněním nových kapitol a inovací existujících hesel.

 

Podobně jako osmá verze má i devátá verze kromě CD ROM i variantu internetovou, jejíž hlavní předností je efektivní fulltextový vyhledávač.

 

Nové kapitoly a subkapitoly

·        Toxikologie, drogy a zneužívané látky (autoři Václav Senft, Jaroslava Vávrová a Viktor Voříšek, dostupné z kapitoly Klinicko-biochemická diagnostika a monitorování)

·        Evidence based medicine (autor Antonín Jabor a kolektiv, dostupné z kapitoly Laboratorní činnosti / Laboratoř)

·        Postupy pro hodnocení aktivit enzymů (autor Petr Štern, dostupné z kapitoly Laboratorní činnosti / Laboratoř, v subkapitole Principy analytických postupů)

·        Enzymy: (EC 1.x.x.x) oxidoreduktázy (autoři Jiří Kotrbatý a Markéta Komínková, dostupné z kapitoly Biochemie - teoretické základy, subkapitola Enzymy)

·        Indikace imunologických vyšetření (autor Ilja Stříž, dostupné z kapitoly Vybrané kapitoly z klinické imunologie)

 

 

Doplněné kapitoly a subkapitoly

·        Webové kalkulátory (Janka Franeková a Antonín Jabor, programátorské práce Luděk Straka)

·        Skórovací a klasifikační systémy (Janka Franeková a Antonín Jabor,

·        Principy analytických postupů (Jaroslava Vávrová, Petr Štern a kolektiv)

·        Biochemie - teoretické základy (Karolína Pešková)

·        Metrologická terminologie (Bedřich Friedecký)

 

 

Na Encyklopedii 9 se autorsky podíleli především

Franeková Janka

Friedecký Bedřich

Jabor Antonín

Komínková Markéta

Kotrbatý Jiří

Pešková Karolína

Senft Václav

Straka Luděk

Stříž Ilja

Štern Petr

Vávrová Jaroslava

Voříšek Viktor

 

 

Další autoři přispěli buď doplněním původních textů nebo zařazením nových dokumentů. Na úpravě textů se opět podílela Jana Sedláková.

 

 

Tištěné materiály, které z Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi vycházejí nebo s ní úzce souvisejí, chce autorský kolektiv nadále připravovat k vydání pro širokou odbornou veřejnost. Jedná se o následující publikace

  • Kolektiv autorů: Preanalytická fáze 2005 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Praha 2005, ISBN 80-239-5196-X)
  • Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Zdeněk Kubíček: Metrologie chemických měření v laboratorní medicíně  (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice 2006, ISBN 80-239-7656-7)
  • Jaroslava Vávrová a kolektiv: Vitaminy a stopové prvky 2007 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice, 2007, ISBN 978-80-254-1171-1)
  • Antonín Jabor a kolektiv: Vnitřní prostředí. Praha, Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-1221-5

 

Další tištěné materiály se připravují.

 

Jako v každé předmluvě i zde připomeneme, že je Encyklopedie 9 je opět obsažena v systému SLP®.

 

Chtěl bych poděkovat celému autorskému kolektivu a všem, kteří vznik Encyklopedie podporují.

 

Sponzorsky podpořila devátou verzi firma Abbott Laboratories, s.r.o., které rovněž na tomto místě vyslovuji poděkování, podobně jako firmě SEKK, spol. s r.o., která vydání umožnila.

 

Praha, prosinec 2009

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

 

Poslední aktualizace: 2009-11-04