SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Předmluva k desáté verzi Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi

 

Historie projektu Encyklopedie, které je dílem širokého autorského kolektivu, začala před deseti lety, 2. dubna 2001. Práce na Encyklopedii pokračovaly i v roce 2010 a počátkem roku 2011 doplněním nových kapitol a inovací existujících hesel.

 

Již od osmé verze je Encyklopedie dostupná (kromě CD ROM) v internetové variantě, jejíž hlavní předností je efektivní fulltextový vyhledávač.

 

Nové kapitoly a subkapitoly

V desáté verzi byly doplněny významně kapitoly edukačních textů o principech laboratorních metod, především oblasti klinické biochemie, ale také imunologie. Tyto kapitoly budou postupně doplňovány.

Postupy stanovení elektrolytů a ABR (Petr Štern)

Postupy stanovení enzymových aktivit a koncentrací (Petr Štern)

Postupy stanovení hematologických ukazatelů (Petr Štern)

Postupy stanovení hormonů a mediátorů (Petr Štern)

Postupy stanovení imunologických ukazatelů (Petr Štern, Marcela Jarešová)

Postupy stanovení kostních markerů (Petr Štern)

Postupy stanovení léků a drog (Petr Štern, Václav Senft, Jaroslava Vávrová)

Postupy stanovení lipidů a markerů rizika (Petr Štern)

Postupy stanovení pomocí molekulové biologie (připravuje se)

Postupy stanovení proteinů (Petr Štern)

Postupy stanovení protilátek a autoprotilátek (Marcela Jarešová, Petr Štern)

Postupy stanovení rutinních biochemických ukazatelů (Petr Štern)

Postupy stanovení sacharidů (Petr Štern)

Postupy stanovení tumormarkerů (Petr Štern)

 

 

Doplněné kapitoly a subkapitoly

Webové kalkulátory (Janka Franeková a Antonín Jabor, programátorské práce Luděk Straka)

Skórovací a klasifikační systémy (Janka Franeková a Antonín Jabor)

Nové biochemické markery poškození myokardu (Janka Franeková, Miroslav Engliš, Antonín Jabor)

Principy analytických postupů (Jaroslava Vávrová, Petr Štern a kolektiv)

Dědičné poruchy metabolismu (Karolína Pešková, aktualizace 62 dokumentů s recenzí doc. Viktora Kožicha, DrSc.)

 

 

Na rozvoji Encyklopedie 10 se autorsky podílel především Petr Štern

a dále

Janka Franeková

Antonín Jabor

Marcela Jarešová

Karolína Pešková

Luděk Straka

 

 

Tištěné materiály, které z Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi vycházejí nebo s ní úzce souvisejí, chce autorský kolektiv nadále připravovat k vydání pro širokou odbornou veřejnost. Jedná se o následující publikace

  • Kolektiv autorů: Preanalytická fáze 2005 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Praha 2005, ISBN 80-239-5196-X)
  • Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Zdeněk Kubíček: Metrologie chemických měření v laboratorní medicíně  (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice 2006, ISBN 80-239-7656-7)
  • Jaroslava Vávrová a kolektiv: Vitaminy a stopové prvky 2007 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice, 2007, ISBN 978-80-254-1171-1)
  • Antonín Jabor a kolektiv: Vnitřní prostředí. Praha, Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-1221-5
  • Jaroslava Vávrová a kolektiv: Aminokyseliny. Vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice, 2011..

 

Další tištěné materiály se připravují.

 

Jako v každé předmluvě i zde připomeneme, že je Encyklopedie 10 je opět obsažena v systému SLP®.

 

Chtěl bych poděkovat celému autorskému kolektivu a všem, kteří vznik Encyklopedie podporují.

 

Sponzorsky podpořila desátou verzi firma Abbott Laboratories, s.r.o., které rovněž na tomto místě vyslovuji poděkování, podobně jako firmě SEKK, spol. s r.o., která vydání umožnila. Webovou verzi Encyklopedie podporuje Česká společnost klinické biochemie z prostředků fondu IFCC.

 

Praha, březen 2011

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

 

Poslední aktualizace: 2011-03-21