SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Předmluva k jedenácté verzi Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi

 

Historie projektu Encyklopedie, které je dílem širokého autorského kolektivu, začala 2. dubna 2001. Práce na Encyklopedii pokračovaly i v roce 2011 doplněním nových kapitol a inovací existujících hesel.

 

Již od osmé verze je Encyklopedie dostupná (kromě CD ROM) v internetové variantě, jejíž hlavní předností je efektivní fulltextový vyhledávač. Stačí se jen zaregistrovat na adrese www.enclabmed.cz a lze využívat poslední aktuální verzi encyklopedie. Vydávání CD ROM se od verze 11 omezuje na malé série vyrobené na základě požadaků.

 

Nové kapitoly a subkapitoly

Hlavním příspěvkem k 11 verzi Encyklopedie je rozsáhlý materiál RNDr. Kristiána Koubka, DrSc. s názvem

Membránové molekuly. Tento soubor dokumentů zahrnuje přehled CD znaků podle nejnovější nomenklatury. Další novou kapitolu představuje Klinická biochemie kardiovaskulárního systému od MUDr. Janky Franekové.

 

V desáté verzi byly doplněny kapitoly edukačních textů o principech laboratorních metod, především oblasti imunologie. Tyto kapitoly budou postupně doplňovány.

Postupy stanovení protilátek a autoprotilátek (Marcela Jarešová)

Postupy stanovení ukazatelů infekční imunity (Marcela Jarešová)

 

 

Doplněné kapitoly a subkapitoly

Webové kalkulátory (Janka Franeková a Antonín Jabor, programátorské práce Luděk Straka)

Skórovací a klasifikační systémy (Janka Franeková a Antonín Jabor)

Nové biochemické markery poškození myokardu (Janka Franeková, Miroslav Engliš, Antonín Jabor)

 

Na rozvoji Encyklopedie 10 se autorsky podíleli především

Janka Franeková

Antonín Jabor

Marcela Jarešová

Kristián Koubek

Peter Sečník

Luděk Straka

 

Pro další vydání Encyklopedie připravujeme kapitolu o zajímavých kazuistikách.

 

 

Tištěné materiály, které z Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi vycházejí nebo s ní úzce souvisejí, chce autorský kolektiv nadále připravovat k vydání pro širokou odbornou veřejnost. Jedná se o následující publikace

  • Kolektiv autorů: Preanalytická fáze 2005 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Praha 2005, ISBN 80-239-5196-X)
  • Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Zdeněk Kubíček: Metrologie chemických měření v laboratorní medicíně  (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice 2006, ISBN 80-239-7656-7)
  • Jaroslava Vávrová a kolektiv: Vitaminy a stopové prvky 2007 (vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice, 2007, ISBN 978-80-254-1171-1)
  • Antonín Jabor a kolektiv: Vnitřní prostředí. Praha, Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-1221-5
  • Jaroslava Vávrová a kolektiv: Aminokyseliny 2009. Vydala Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a SEKK spol. s r.o., Pardubice, 2011..

 

Další tištěné materiály se připravují.

 

Jako v každé předmluvě i zde připomeneme, že je Encyklopedie 11 je opět obsažena v systému SLP®.

 

Chtěl bych poděkovat celému autorskému kolektivu a všem, kteří vznik Encyklopedie podporují.

 

Sponzorsky podpořila jedenáctou verzi firma Abbott Laboratories, s.r.o., které rovněž na tomto místě vyslovuji poděkování, podobně jako firmě SEKK, spol. s r.o., která vydání umožnila. Webovou verzi Encyklopedie podporuje Česká společnost klinické biochemie z prostředků fondu IFCC.

 

Praha, březen 2012

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

 

Poslední aktualizace: 2012-03-16