SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Anion gap při hypoalbuminemii může jako ukazatel přítomnosti metabolické acidózy selhat, protože čím větší je pokles nalbuminu v plazmě, tím větší „kompenzační“ vzestup je zaznamenám u hydrogenkarbonátu a ve výpočtu hodnoty anion gap (Na+ + K+ – Cl- – HCO3-) je falešně „normální“ hodnota daná vyšší koncentrací hydrogenkarbonátu (bikarbonátu).

 

První obrázek ukazuje situaci iontogramu při použití teorie elektroneutrality (Stewart-Fencl, první a druhý sloupec zleva) a při použití „klasického“ výpočtu anion gap (třetí a čtvrtý sloupec, o něco nižší, protože nejsou zahrnuty všechny anionty a kationty). Úplně vpravo je soupec aniontů v situaci, že by u pacienta byla přítomna hypoalbuminemie a snížil se tak počet nábojů na albuminu (označeno Albx-). Je vidět, že hodnota neměřených aniontů (XA-) zůstává stejná jako před rozvojem hypoalbuminemie.

 

 

 

 

Druhý obrázek ukazuje, co se stane s výpočtem anion gap při hypoalbuminemii: v pátém sloupci zleva je vidět, že díky hypoalbuminemii se zvětšil prostor pro hydrogenkarbonát (je stejný jako ve sloupci zcela vpravo) a výpočet anion gap poskytne falešně nižší hodnotu.

 

 

Předejít této skutečnosti lze použitím korigovaného anion gap, který odhalí neměřené anionty i při hypoalbuminémii:


AGcorr = AG + 0,25 * ([Alb]normal  -  [Alb]measured)

 

 

Další informace

Acidobazická rovnováha: klinické pojmy

Acidobazická rovnováha: teoretické pojmy

 

 

Antonín Jabor, 2011-09-14

 

Poslední aktualizace: 2011-09-14