SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Abecední seznam principů stanovení různých analytů

Stanovení acetaminofenu

Stanovení albuminu

Stanovení albuminu v moči

Stanovení alfa-1-antitrypsinu

Stanovení alfa-1-kyselého glykoproteinu

Stanovení alfa-1-mikroglobulinu

Stanovení alfa-2 makroglobulinu

Stanovení alfa-fetoproteinu (AFP)

Stanovení alkalické fosfatázy

Stanovení ALT

Stanovení amfetaminu

Stanovení amikacinu

Stanovení amitriptylinu

Stanovení amoniaku

Stanovení AMS

Stanovení amyloidu A

Stanovení antistreptolysinu O

Stanovení antitrombinu

Stanovení apolipoproteinu A-I

Stanovení apolipoproteinu A-II

Stanovení apolipoproteinu B

Stanovení apolipoproteinu E

Stanovení AST

Stanovení barbiturátů

Stanovení benzodiazepinů

Stanovení beta-2-mikroglobulinu

Stanovení beta-hCG

Stanovení beta-Trace proteinu

Stanovení bilirubinu

Stanovení c1 inhibitoru

Stanovení C3 komplementu

Stanovení C4 komplementu

Stanovení CA 125

Stanovení CA 15-3

Stanovení CA 19-9

Stanovení CDT

Stanovení celkové vazebné kapacity železa

Stanovení celkového proteinu v moči

Stanovení celkového proteinu v séru

Stanovení celkových proteinů v likvoru

Stanovení ceruloplazminu

Stanovení CRP

Stanovení CYFRA 21-1

Stanovení cyklosporinu

Stanovení cystatinu C

Stanovení cytomegaloviru

Stanovení D-dimerů

Stanovení desipraminu

Stanovení digitoxinu

Stanovení digoxinu

Stanovení disopyramidu

Stanovení draselného kationtu

Stanovení elastázy pankreatické

Stanovení elastázy polymorfonukleární

Stanovení estradiolu

Stanovení etanolu

Stanovení etosuximidu

Stanovení fencyklidinu

Stanovení fenobarbitalu

Stanovení fenytoinu

Stanovení ferritinu

Stanovení fibrinogenu

Stanovení fibronektinu

Stanovení folitropinu (FSH)

Stanovení fosfátového aniontu

Stanovení free beta-hCG

Stanovení gentamicinu

Stanovení GGT

Stanovení glukózy

Stanovení glutationtransferázy

Stanovení hCG

Stanovení hemoglobinu A1c

Stanovení heparinu

Stanovení Herpes simplex viru

Stanovení hořečnatého kationtu

Stanovení chinidinu

Stanovení chloridového aniontu

Stanovení cholesterolu

Stanovení cholesterolu LDL

Stanovení cholinesteráz

Stanovení IgG1

Stanovení IgG2

Stanovení IgG3

Stanovení IgG4

Stanovení imipraminu

Stanovení imunoglobulinu A

Stanovení imunoglobulinu D

Stanovení imunoglobulinu E

Stanovení imunoglobulinu G

Stanovení imunoglobulinu M

Stanovení inzulinu

Stanovení izoenzymu kreatinkinázy - MB

Stanovení izoenzymu kreatinkinázy - MB hmotnostní koncentrace

Stanovení kanabinoidů

Stanovení karbamazepinu

Stanovení karcinoembryonálního antigenu (CEA)

Stanovení kofeinu

Stanovení kokainu

Stanovení kreatininu

Stanovení krve ve stolici (okultní krvácení)

Stanovení kyselé fosfatázy

Stanovení laktátu

Stanovení LD

Stanovení Legionelly

Stanovení lehkých řetězců  kappa

Stanovení lehkých řetězců  lambda

Stanovení lidokainu

Stanovení lipázy

Stanovení Lp(a)

Stanovení LSD

Stanovení Lupus antikoagulant

Stanovení lutropinu (LH)

Stanovení metadonu

Stanovení metakvalonu

Stanovení metamfetaminu

Stanovení metotrexátu

Stanovení močové kyseliny

Stanovení morfinu

Stanovení mykofenolové kyseliny

Stanovení myoglobinu

Stanovení neopterinu

Stanovení netilmycinu

Stanovení neuron specifické enolázy (NSE)

Stanovení nortriptylinu

Stanovení NT-proBNP

Stanovení opiátů

Stanovení osmolality

Stanovení osteokalcinu

Stanovení oxidovaného LDL-cholesterolu

Stanovení parathormonu

Stanovení pCO2

Stanovení pH

Stanovení PIIINP

Stanovení PINP

Stanovení plasminogenu

Stanovení pO2

Stanovení prealbuminu

Stanovení primidonu

Stanovení progesteronu

Stanovení proinzulinu

Stanovení prokainamidu

Stanovení prokalcitoninu (PCT)

Stanovení prolaktinu

Stanovení propoxyfenu

Stanovení prost. frakce kys. fosfatázy (PAP)

Stanovení protilátek proti glutamátdekarboxyláze

Stanovení protilátek proti mikrosomům štítné žlázy

Stanovení protilátek proti beta2-glykoproteinu

Stanovení protilátek proti Borrelia burgd.

Stanovení protilátek proti CCP

Stanovení protilátek proti dsDNA

Stanovení protilátek proti endomysiu

Stanovení protilátek proti endoteliálním bb.

Stanovení protilátek proti fosfatidylinositolu

Stanovení protilátek proti fosfatidylserinu

Stanovení protilátek proti fosfolipidům

Stanovení protilátek proti gastroparietálním buňkám

Stanovení protilátek proti gliadinu

Stanovení protilátek proti gliadinu(AGA)

Stanovení protilátek proti kardioliinu

Stanovení protilátek proti kosternmu svalu

Stanovení protilátek proti Langerhansovým ostrůvkům

Stanovení protilátek proti mitochondriím

Stanovení protilátek proti myokardu

Stanovení protilátek proti nukleosomům

Stanovení protilátek proti ovariím

Stanovení protilátek proti peroxidáze

Stanovení protilátek proti Saccharomyces c.

Stanovení protilátek proti testes

Stanovení protilátek proti thyreoglobulinu

Stanovení protilátek proti toxoplasma gondii

Stanovení protilátek proti TSH receptoru

Stanovení protilátek proti tTG

Stanovení protilátek proti tyreoglobulinu

Stanovení PSA

Stanovení PSA volného

Stanovení retinol vázajícího proteinu

Stanovení revmatoidního faktoru

Stanovení salicylátů

Stanovení sodného kationtu

Stanovení sodných iontů

Stanovení solubil. transferinového receptoru

Stanovení specifického těhotenského beta1-glykoproteinu

Stanovení T3 celkového

Stanovení T4 celkového

Stanovení T4 volného

Stanovení takrolimu

Stanovení telopeptidu kolagenu C-terminálního

Stanovení teofylinu

Stanovení testosteronu

Stanovení tobramycinu

Stanovení transferinu

Stanovení triacylglycerolů

Stanovení tricyklických antidepresiv

Stanovení trijodtyroninu volného (fT3)

Stanovení troponinu I

Stanovení trypsinového inhibitoru asociovaného s tumorem (TATI)

Stanovení TSH

Stanovení urey (močoviny)

Stanovení valproové kyseliny

Stanovení vankomycinu

Stanovení vápenatého kationtu

Stanovení viru Epstein-Barrové (EBV)

Stanovení vitaminu D

Stanovení železa

 

 

Principy stanovení analytů je rovněž roztříděno do skupin:

Postupy stanovení elektrolytů a ukazatelů acidobazické rovnováhy

Postupy stanovení enzymových aktivit a koncentrací

Postupy stanovení hematologických ukazatelů

Postupy stanovení hormonů a meiátorů

Postupy stanovení kostních markerů

Postupy stanovení imunologických ukazatelů

Postupy stanovení léků a drog

Postupy stanovení lipidů a markerů kardiovaskulárního rizika

Postupy stanovení pomocí molekulárně-biologických metod

Postupy stanovení proteinů

Postupy stanovení protilátek a autoprotilátek

Postupy stanovení rutinních biochemických ukazatelů

Postupy stanovení sacharidů

Postupy stanovení tumormarkerů

Postupy stanovení ukazatelů infekční imunity

 

 

Petr Štern, Marcela Jarešová (aktualizace 2014-12-03)

 

Poslední aktualizace: 2014-12-03