SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Referenční hodnota (přijatá, dohodnutá, RMV, RMP) (Reference method value) je hodnota získaná  referenční metodou, která slouží jako odsouhlasená referenční hodnota pro porovnání a která se odvodí jako:

  • teoretická nebo stanovená hodnota na vědeckých podkladech
  • odsouhlasená nebo certifikovaná hodnota založená na experimentálních pracích některých národních nebo mezinárodních organizací
  • přiřazená nebo certifikovaná hodnota založená na experimentální spolupráci pod patronací vědecké či technické skupiny

 

Další informace

Chemometrie

 

Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla

Ivan Koruna, Zbyněk Plzák

 

Poslední aktualizace: 2006-12-13