SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Hyperoxalurie při metoxyfluranové anestezii

 

Etiopatogeneza

Po této anestezii mohou vznikat precipitáty oxalátů v tubulech a depozita v intersticiu. Následkem postižení tubulů dochází ke vzniku intersticiální nefritidy či renální insuficience následkem postižení tubulů.

 

Typické laboratorní nálezy

Hyperoxalurie, PTH v normě, kalcémie i kalciurie v normě. Stanovení šťavelanů v krvi nemá diagnostický význam, protože polovina pacientů s hyperoxalurií mívá normální hladiny oxalátu v krvi.

 

Doprovodná onemocnění: renální insuficience, intersticiální nefritis

 

Další informace

Klinická biochemie urolitiázy

Litiáza kalciová při hyperkalciurii

Litiáza kalciová při hyperoxalurii

Litiáza kalciová při hyperurikosurii

Litiáza kalciová při hypocitráturii

Litiáza kalciová při hypomagneziurii

Litiáza urátová

Renální tubulární acidóza

 

David Stejskal

 

Poslední aktualizace: 2004-10-24