SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Hybridní konstanty a, b jsou parametry charakterizující distribuční nebo eliminační děje. Charakterizují průběh dějů, které jsou výslednicí několika farmakokinetických procesů, jsou poměrně složitou funkcí všech rychlostních konstant popisujících farmakokinetické procesy probíhající v příslušné variantě dvoukompartmentového modelu.

 

Časový průběh změn koncentrace léčivé látky v centrálním kompartmentu dvoukompartmentového modelu je ve shodě s biexponenciální závislostí představován dvoufázovou koncentrační křivkou Velmi rychlý pokles koncentrace bezprostředně po injekci je tzv. distribuční fáze, přičemž celkový pohyb léčivé látky v této fázi vyjadřuje hybridní konstanta a. Pozvolnější pokles v druhé fázi, označovaný jako fáze eliminační, je charakterizován hybridní konstantou b.

 

c1t = A*exp(-at)+B*exp(-bt),

 

kde c1t je časový průběh koncentrace léčiva v centrálním kompartmentu.

 

Další informace:

 

Milada Halačová

.

 

Poslední aktualizace: 2004-09-26