SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Homocystinurie z deficitu CBS je dědičná porucha metabolismu, která se řadí mezi poruchy metabolismu sirných aminokyselin.

Synonyma: Cystathionine beta-synthase deficiency (CBS), Homocystinuria, pyridoxine-responsive

McKusick (OMIM): 236200

Chromozomální lokalizace: 21q22.3

Defekt enzymu: EC 4.2.1.22

Výskyt v ČR: incidence diagnostikovaných pacientů je 1:340 000, molekulárně epidemiologické studie předpovídají výskyt 1:16 000

 

Klasická homocystinurie z deficitu CBS je multisystémové onemocnění s postižením pojiva, centrálního nervového systému a cév, v poslední dekádě však bylo v zahraničí i u nás diagnostikováno vzhledem k dostupnosti stanovení homocysteinu nezanedbatelné množství pacientů s frustní formou homocystinurie pouze s cévními příznaky. Klasická forma nemoci se projevuje obvykle v dětském věku, mírné formy s izolovanými trombózami se projevují až v dospělosti. Dědičnost je autozomálně recesivní, frekvence 1:100 000 - 1:300 000, molekulárně genetické studie však předpokládají výskyt 1:6 400 až 1:83 000.

Postižení pojiva se u klasických forem projevuje lentikulární myopií následovanou dislokací čoček, kyfoskoliózou s osteoporózou, dolichostenomelií a marfanoidním habitem, výjimečně i prolapsem mitrální chlopně či kýlami. Centrální nervový systém bývá postižený různou mírou mentální retardace, psychózami a epilepsií, v cévním systému je typickým projevem tvorba trombos v arteriálním i žilním řečišti. Obecně lze konstatovat, že tíže klinického postižení a nástup příznaků závisejí na tíži mutací v genu pro CBS, přičemž mírnější varianty se projevují později s menším postižením CNS. Mírnější varianty nemoci bývají spojené s pyridoxinresponzivitou, tj. podstatným snížením koncentrace celkového homocysteinu po podání farmakologických dávek pyridoxinu.

V krvi i v moči je zvýšena hladina celkového homocysteinu, homocystinu a methioninu, naproti tomu jsou snížené koncentrace cysteinu a cystathioninu, diagnózu lze ověřit průkazem enzymového deficitu v kultivovaných kožních fibroblastech. Molekulovou podstatou deficitu cystationin beta-syntázy jsou mutace v genu CBS, t.č. je známo více než 140 různých patogenních mutací (viz http://www.uchsc.edu/cbs)

Terapie: dietní léčba nízkobílkovinnou dietou se sníženým přívodem methioninu, suplementace směsí aminokyselin bez methioninu, obohacené cysteinem (např. CM-AM Nutricia) a léčba vysokými dávkami pyridoxinu (25-1500 mg/d), betainu,vitaminu B12 a folátů.

 

Literatura

Physician’s Guide to the Laboratory Diagnosis of Metabolic Diseases. 2nd Edition. Eds. N. Blau, M. Duran, M. E. Blaskovics, K.M. Gibson. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2003. ISBN 3-540-42542-x.

 

The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease, 8th Edition by Charles R. Scriver, Artur L. Beaudet, William S. Sly and David Valle, Mc Graw-Hill Companies, USA 2001. ISBN 0-07-116336-0

 

Další informace

·          ENC: Dědičné poruchy metabolismu

·          Poruchy metabolismu sirných AMK

·          Adenosylhomocystein

 

Viktor Kožich

 

Poslední aktualizace: 2011-01-03