SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Nikolův hranol je optické polarizační zařízení. Průchodem paprsku nepolarizovaného světla se získá světelné záření nezměněné vlnové délky, ale polarizované v jedné rovině.

 

Osový řez Nikolovým hranolem

o – paprsek řádný

e – paprsek mimořádný

Lineárně polarizované světlo

E – elektrický vektor pole

H – magnetický vektor pole

 

 

Jaroslava Vávrová

 

Poslední aktualizace: 2004-09-04