SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Hapten je látka, která není imunogenní, avšak může reagovat s protilátkou patřičné specificity. Velká část poznatků o specifitě reakce antigen-protilátka byla získána ze studií, zabývajících se tvorbou protilátek proti nízkomolekulárním, chemicky dobře charakterizovaným sloučeninám, které nejsou imunogenní, ale mohou s protilátkou odpovídající specifíty reagovat.

Označení sloučenin „hapteny" je odvozeno z řeckého „haptein", tj. připevnit, přivázat.

Převážná část haptenu patří mezi nízkomolekulární sloučeniny, avšak i sloučenina makromolekulární může být jako hapten použita. Charakteristika haptenu nevychází z velikosti molekuly, ale z imunogenicity.

 

 

Další informace

·         Imunoglobuliny- základní struktura a terminologie

·         Imunoglobuliny

 

Jaroslava Vávrová,

recenzoval Miroslav Engliš

.

 

Poslední aktualizace: 2004-09-09