SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Hematologické analyzátory

Jsou přístroje umožňující změření počtu buněk. V zásadě je dělíme na poloautomatické, které vyžadují manuální předředění vzorku a na automatické, které pracují s primárním vzorkem, který si ředí samy. V současné době se užívají již jen automaty. Využívají jak impedanční tak optické techniky počítání částic a jsou většinou schopny rozlišení základního diferenciálního rozpočtu leukocytů.

Při stanovení diferenciálního rozpočtu impedančním způsobem (rozdělení populací leukocytů dle objemu) jsou určeny pouze tři populace buněk – lymfocyty, monocyty a granulocyty (nerozliší neutrofily, eozinofily a basofily) –  analyzátory s třípopulačním diferenciálním rozpočtem.

Při stanovení diferenciálního rozpočtu fotoopticky pomocí laseru se odliší všech pět populací leukocytů – analyzátory s pětipopulačním diferenciálním rozpočtem. Tyto analyzátory mohou pro zlepšení rozlišení leukocytárních subpopulací laserem používat i pomocné techniky zvýrazňující enzymy přítomné pouze v některých subpopulacích (kombinace laserové analýzy a cytochemie), nebo proměřování dalších fyzikálních vlastností buněk (kombinace laserové analýzy a vodivosti plazmy). Stanovení hemoglobinu se provádí spektrofotometricky po lýze erytrocytů.

 

Další informace

·        Počítání částic

·        Počítání částic impedančně

·        Počítání částic - optické

·        Techniky počítání částic

·        Principy měření krevních elementů

·        Laser - princip činnosti

 

 

Eva Fenclová

.

 

 

Poslední aktualizace: 2006-12-01