SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Hybridizace in situ s vysokým rozlišením (fiber FISH) je postup molekulární cytogenetiky směřující ke zvýšení citlivosti fluorescenční hybridizace in situ (FISH). Jedná se o metodu využívající techniky extrakce DNA z jádra. DNA vytváří v jádře kličky  uspořádané ve formě kruhů kolem matrix (tzv. halo preparace, halo like structure, fiber FISH). Signály alfoidních a kosmidových sond se objevují jako korálky navlečené na šňůře a vícebarevnou hybridizací je pak možné určit relativní polohu jednotlivých sond k sobě navzájem. Rezoluční rozpětí je okolo 10 - 200 kb, konfigurační mapa může být získána z 5 - 10 buněk a citlivost metody umožňuje studovat individuální překrývání použitých sond v jednotlivých oblastech chromosomů.

Pro vytvoření halo preparační techniky se používají extrahovaná jádra fibroblastů, kultivovaných na mikroskopických krycích sklech. Extrakce se provádí detergenty a roztoky s vysokým obsahem solí. Chromatin může být uvolněn i z rutinně sklízených PHA stimulovaných lymfocytů periferní krve fixovaných metanolem a kyselinou octovou. Technika fiberFISH nachází širší uplatnění především při mapování genů, v některých případech DNA diagnostiky (detekce mikrodelecí a malých duplikací ) a rovněž ve výzkumu organizace a funkce chromatinu v jádrech.

 

Další informace

·        Cytogenetika: klasické metody

·        Molekulární cytogenetika

·        Hybridizace in situ

·        Hybridizace in situ fluorescenční (FISH)

·        Hybridizace komparativní genomová (CGH)

·        Hybridizace komparativní genomová: matrix CGH

·        Hybridizace: mBAND

·        Hybridizace: mFISH

·        Hybridizace: mikro-FISH

·        Hydrofilní a hydrofobní

·        Klinická genetika: základní pojmy

·        Klinická genetika

·        Metody molekulárně genetické

 

Kyra Michalová

 

Poslední aktualizace: 2004-10-26