SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Homocystinurie z deficitu methioninsyntáza-reduktázy je velmi vzácné dědičné onemocnění, které se řadí mezi poruchy metabolismu sirných aminokyselin a kobalaminu.

Synonyma: Homocystinurie typu cblE, homocystinurie-megaloblastová anemie z deficitu metylkobalaminu, deficit metylkobalaminu- typ cblE, deficit aktivity MSR, deficit aktivity MTRR

McKusick (OMIM): 236270

Chromozomální lokalizace: 5p15.2-p15.3

Dědičnost: autozomálně recesivní

Defekt enzymu: Methioninsyntáza-reduktáza; EC 1.16.1.8

Výskyt v ČR: onemocnění diagnostikováno u 2 pacientů

 

Jedná se o velmi vzácnou multisystémovou nemoc, dosud bylo na světě popsáno přes 20 pacientů. Příčinou jsou mutace v genu pro methioninsyntáza-reduktázu (t.č. známo 18 mutací), která je enzymem zajišťujícím redukční aktivaci methioninsyntázy.

Onemocnění se většinou projevuje v raném dětství s dominujícími neurologickými příznaky, klinicky a biochemicky se podobá homocystinurii z deficitu methioninsyntázy. Mezi klinické známky patří klasicky závažná hypotonie, dále opožděný psychomotorický vývoj, nystagmus, mikrocefalie a známky postižení bílé hmoty na MRI nebo CT; u pacientů mohou vznikat trombózy v žilním i tepenném řečišti.

V laboratorních vyšetřeních patří mezi první příznaky patří megaloblastová anemie, která je u části pacientů doprovázená makrocytózou. Mezi biochemické známky patří homocystinurie, hyperhomocysteinémie, někdy hypomethioninémie, důležitým diferenciálně diagnostickým znakem je absence metylmalonové acidurie. Základním lékem pro toto onemocnění je betain, dalšími léky je podle responzivity pacientů také hydroxokobalamin, methionin, foláty a pyridoxin. Pro úspěšnou léčbu je kritická včasná diagnostika, která může být prevencí před nevratným poškozením CNS.

 

Literatura

Physician’s Guide to the Laboratory Diagnosis of Metabolic Diseases. 2nd Edition. Eds. N. Blau, M. Duran, M. E. Blaskovics, K.M. Gibson. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2003. ISBN 3-540-42542-x.

 

The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease, 8th Edition by Charles R. Scriver, Artur L. Beaudet, William S. Sly and David Valle, Mc Graw-Hill Companies, USA 2001. ISBN 0-07-116336-0

 

Další informace

 

Viktor Kožich

 

 

Poslední aktualizace: 2007-10-21