SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Hyaluronoglukosaminidáza

EC 3.2.1.35

 

CAS 37326-33-3

Systematický název: hyaluronát 4-glykanohydrolasa

Synonyma: chondritinase I, hyaluronoglukosidasa

 

Enzym katalyzuje reakci:

nahodilá hydrolýza 1,4-vazby mezi N-acetyl-beta-D-glukosaminem a D-glukuronátovými zbytky v hyaluronátu

 

Kofaktory reakce jsou Ca2+, Mg2+.

Inhibitory reakce jsou chondroitin O-sulfát, dermatan, heparin, heparan-O-sulfát, Hg2+, NaCl.

Aktivátory reakce jsou hovězí albumin, NaCl.

Tkáňové zdroje enzymu – extracelulárně buněčná kultura, sérum, synovie, moč.

Mr 59 000.

Deficit enzymu způsobuje mukopolysacharidózu typu IX.

 

Další informace

·         Enzymy: hydrolázy

 

Jiřina Lukášková

 

Poslední aktualizace: 2006-12-14