SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Histurie je typ proteinurie vznikající při onemocnění nebo nekróze renálních nebo extrarenálních buněk a tkání, kdy jsou do moče uvolňovány a vylučovány jejich strukturní komponenty. Ani vysoká exkrece takových látek proteinurie kvantitativně významně neovlivní. Jejich průkaz v moči je možný pouze citlivými imunologickými metodami, případně kombinací metod s vysokou rozlišovací schopností.

 

Další informace

Proteiny v moči

 

Miroslav Engliš

.

 

Poslední aktualizace: 2004-10-25