SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

A

- proužek svalu

Proliferation-inducing Ligand (APRIL, TNFSF13, TALL-2, TRDL-1)

A-beta-lipoproteinémie

AAS

AAS: korekce pozadí

ABCA1 protein

Absolutní

metoda

teplota

Absorpce

světelného záření

Absorpční

indikátory jednotlivě

indikátory: použití

spektrofotometrie

derivační

registrační

UV

spektrofotometrie-atomová

spektrofotometrie:

end point

kineticky

Acanthosis nigricans

ACAT

ACAT, AcylkoenzymA: cholesterol acyltransfera

Accepted reference value

Accuracy (správnost)

ACE (Angiotensin konvertující enzym (ACE1)

Aceruloplazminémie

Acetaminofen

-

otrava

stanovení

Acetoacetát

acetyl-CoA

Acetyl-CoA C-acetyltransferáza

Acetylcystein

Acetylkoenzym A

Acidemie

Acidémie

D-glycerová

isovalerová

Acidobazická

rovnováha - smíšené poruchy

rovnováha:

preanalytická fáze

základní klinické pojmy

základní teoretické pojmy

Acidobazické

indikátory

jednotlivě

indikátory: použití

Acidóza

laktátová

metabolická

respirační

Acidum valproicum

Acidurie

diabazická

orotová dědičná

xanturenová

ACP(P)

ACP(S)

Acrodermatitis enteropathica

Acromesolic dysplasia, Maroteaux type

ACTH

Acute

Lung Injury

Physiology & Chronic Health Evaluation (APACHE II)

Respiratory Distress Syndrome

Acyl-CoA

oxidáza

oxidázy deficit

Acylcholinacylhydroláza

Acylkoenzym A:cholesterol acyltransferáza

Acylovaný karnitin

Acyltransferázy (EC 2.3.x.x)

ADA deficit

Addisonova choroba

Adekvátní frakční exkrece

Adenin

Adeninfosforibosyltransferázy deficit

Adenosylhomocystein

Adenosylmethionin

Adenosyltransferáza

Adenozindeaminázy deficit

Adenozintrifosfát

Adenylosukcinátlyázy deficit

ADH - neosmotická stimulace u srdečního selhání

Adhezní

molekuly

molekuly: ostatní

Adice

Aditivní vytváření barev

Adiuretin

Adjuvans

Adolescentní nefropatická cystinóza

Adonitol

Adrenokortikotropin

Adrenoleukodystrofie pseudoneonatální

Adrenomedulin:

receptory

účinky

základní údaje

Adsorpce

fyzikální

Adynamia episodica hereditaria, Gamstorp disease

Aerosol

Afinita elektronová

Afinitiní chromatografie

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)

AFP

Agamaglobulinémie Brutonova

AGAT deficit

Agenesis corporis callosi

Aglutinace

latexová

Agre Peter

Agregační křivka opticky

Akantocyty

AKIN klasifikace

Akomodace oka

Akonitázy deficit

Akreditace

Akromegalie, gigantismus

Akromesolická dysplázie Maroteauxova typu

Aktin

Aktivátor receptoru NF-kappaB-RANKI

Aktiviny (Activins, Act)

Aktivita

iontů

optická

radioaktivní látky

Aktivity a standardní stavy

Akutní

pankreatitida

renální

selhání - imunologické testy

selhání u starších osob

toxicita

Al

AL-amyloidóza: volné lehké řetězce

Alanin

Alaninaminotransferáza

- principy stanovení

v plazmě

v séru

Albumin

- stanovení

v likvoru

v moči

- stanovení

v plazmě

v séru

Albuminový index (Csf/P)

Aldehyddehydrogenáza

Aldehydoxidáza

Aldehydreduktáza

Aldosteron

v séru

Aldosteronový receptor

Alelově specifická PCR (ASA PCR)

Alergická granulomatózní angiitis

Alergie -

doporučená vyšetření

laboratorní testy

patofyziologické a alergické reakce

Alfa podjednotka sodného kanálu SCNA4

Alfa-1,4-glukozidáza kyselá

Alfa-1,4-glukozidázy deficit

Alfa-1-antitrypsin

- stanovení

v likvoru

v séru

Alfa-1-fetoprotein

v séru

Alfa-1-kyselý glykoprotein

- stanovení

v likvoru

v séru

Alfa-1-mikroglobulin

- stanovení

v likvoru

Alfa-1S-podjednotka kalciového kanálu (CACNA1S)

Alfa-2 makroglobulin - stanovení

Alfa-2-HS glykoprotein

Alfa-2-makroglobulin

v séru

Alfa-aktin (alpha-actin)

Alfa-aktinin

Alfa-amyláza

v plazmě

v séru

alfa-CrossLaps

Alfa-fetoprotein (AFP) - stanovení

Alfa-Fukosidóza

Alfa-galaktozidáza

Alfa-L-fukosidáza

Alfa-Mannosidáza

Alfa-metylacyl-CoA

racemáza

racemázy deficit

Alfa-stat

Algoritmus odhadu rizika karcinomu ovaria (ROMA)

Alkalemie

Alkalická fosfatáza

- stanovení

v plazmě

v séru

Alkalóza

metabolická

respirační

Alkaptonurie

Alkoholdehydrogenáza

Alkylglyceron-fosfát syntáza

Alloizoleucin

Allopurinol

Allotypy

ALP

kostní

v plazmě

v plazmě

v séru

ALP(P)

ALP(S)

Alpha subunit of the type IV voltage-gated sodium channel (SCNA4)

Alpha, beta and gamma subunits of ENaC (epithelial Na channel)

ALT

- principy stanovení

v plazmě

v séru

Amfetamin - stanovení

Amfolin

Amfolyt

Amikacin

- stanovení

v plazmě

Amino-acid N-acetyltransferáza

Aminoacidurie

Aminoacylhistidin dipeptidáza (Karnosináza)

Aminoglykosidy

-

aplikace 1x za den

aplikace frakcionovaná

farmakokinetika

mechanismus účinku

nefrotoxicita

ototoxicita

postantibiotický efekt (PAE)

rezistence

vliv gravidity

vliv intenzivní péče

vliv lean body mass

vliv popálenin

vliv věku

základní spektrum účinku

Aminokyseliny

- základní rozdělení a vlastnosti

aromatické

glukogenní

ketogenní

MS/MS

větvené

Aminokyseliny:

fotometrické testy

GLC v analýze aminokyselin

HPLC

IEC

kapilární elektroforéza

katabolické stavy

kódované aminokyseliny

metabolismus

nalačno

obecně

po jídle

při hladovění

nutriční farmakologie

reakce a stanovení

TLC

vlastnosti

Amitriptylin - stanovení

Amniová tekutina

Amoniak

- stanovení

v plazmě

Amoniak: metabolismus

Amontonův zákon

Amperometrická titrace

Amperometrie

Amphiregulin (AR)

Amplituda

AMS

v plazmě

v séru

AMS(P)

AMS(S)

Amylo-1,4-1,6-transglukozidáza

Amylo-alfa-1,6-glukosidáza

Amyloid A - stanovení

Amyloidóza

Amyloidóza

primární systémová L-, AL-

An-alfa-lipoproteinémie

ANA (antinukleární protilátky)

Anaemia Fanconi

Analyt

Analytical

performance characteristics

specifity

Analytická

citlivost

citlivost

fáze

interference

(Analytical interference)

měřicí funkce (Analytical measuring function)

metoda: základní znaky

specifičnost

specifičnost

Analytické

metody: radioizotopové

možnosti stanovení volných lehkých řetězců v séru

postupy - principy

techniky v POCT

Analytický

interferent (Analytical interferent)

postup

vzorek (Analytical sample)

Analýza

chemická

Kaplan-Meierova

ligandová

ligandová:

imunoanalýza

interakce Ag-Ab

kompetitivní metody

moče

ROC

rozptylu

Analyzátory

hematologické

hmotnostní

Analýzy stopových

prvků

prvků:

ETA-AAS

FAAS

ICP-AES

ICP-AFS

ICP-MS

NAA

preanalytika

XRFS

Anatomie

a fyziologie hypotalamu, hypofýzy

žaludku

ANCA (protilátky proti cytoplasmě neutrofilů)

Andersen cardiodysrhythmic periodic paralysis, Andersen syndrome, Potassium-sens

Andersenova choroba

Anémie

mikroangiopatická hemolytická

sideroblastová

sideropenická

u chronických onemocnění

z poruchy tvorby erytrocytů

ze zvýšených ztrát erytrocytů

Anencephalus

Angiogeneze

Angiopatie diabetické

Angiotensin konvertující enzym

(ACE, ACE1)

2 (ACE2)

Angiotenzin

(1-7)

II:

prozánětlivý efekt

terapeutická inhibice

tkáňová remodelace

účinky

vliv na mediátory

základní údaje

Angiotenzin:

molekulové varianty

receptory

Angiotenzinogenáza (Renin)

Anion

gap

korigovaný

při hypoalbuminemii

kyseliny hyaluronové

Anionty

neměřené

reziduální

Anizocytóza

Ankylozující spondylartritis

Ankyrin

2 (Ankyrin B)

Anomálie

erytrocytů

erytrocytů:

akantocyty

anizocytóza

anulocyty

bazofilní tečkování

Cabotovy prstence

drepanocyty

Heinzova tělíska

Howel-Jollyho tělíska

makrocyty

mikrocyty

nitrobuněční parazité

odchylky zbarvení

ovalocyty

poikilocyty

sférocyty

schistocyty (schizocyty)

leukocytů:

Alderova konstituční

Dohleho tělíska

Gumprechtovy stíny

hypersegmentace neutrofilů

hypogranularita

Pelger-Huyetova

PseudoPelgerova

toxická granulace

vakuolizace

ANP

Anserin

ANT deficit

Antagonisté receptorů

ADH

(kombinace V1a/V2)

(selektivně V1a)

(selektivně V1b)

(selektivně V2)

pro ADH

Antenatal hypokalemic alkalosis with hypercalciuria, Hyperprostaglandin E syndro

Antenatální Bartterův syndrom

1

2

Anti-CCP - stanovení

Anti-dsDNA - stanovení

Anti-endomyzium IgA v plazmě

Anti-GBM (protilátky proti bazální membráně glomerulů)

Anti-gliadin

IgA

v séru

IgG

v plazmě

v séru

anti-TG

Anti-transglutamináza IgA v séru

Anti-tyreoglobulin IgG

Antidepresiva tricyklická - stanovení

Antidota

KCl a KI

specifická: přehled

Antidotum

nespecifické

specifické

Antiendomysiální protilátky - stanovení

Antifosfolipidové protilátky (Antiphospholipid Antibodies - APA)

Antifosfolipidový syndrom

Antigen

karcinomu

skvamozních buněk (SCCA)

skvamózních buněk (SCCA) v séru

vWF

Antihemofilický faktor A

Antikoagulancia: ovlivnění preanalytické fáze

Antikodon

Antimitochondriální protilátky - stanovení

Antinukleární protilátky

(ANA)

Antinukleosomální protilátky - stanovení

Antiovariální protilátky - stanovení

Antioxidanty

Antiport

Antistreptolysin O

antiTPO

Antitrombin

- stanovení

III

v likvoru

antiTSH

Antityreoidální protilátky

AON logaritmus (Average of normals)

APA (antifosfolipidové protilátky )

APACHE II

Apartylové proteázy

Apertura číselná

Apertutní clona

APLA - stanovení

apo-SAA

Apolipoprotein

A-I

- stanovení

v likvoru

A-I: familiární defekt

A-II

- stanovení

v likvoru

A-IV

B

- stanovení

v likvoru

B100

B100: familiární defekt

B48

C

I

II

III

C-II: defekt

D

E

- stanovení

v likvoru

F

H

Apolipoprotein(a)

Apolipoproteiny

Apoptóza

Aposteriorní pravděpodobnost

Apriorní pravděpodobnost

APRT deficit

APTT

AQP0 (Aquaporin)

AQP1 (Aquaporin-1)

AQP10 (Aquaporin-10)

AQP11 (Aquaporin-11)

AQP12 (Aquaporin-12)

AQP2 (Aquaporin-2)

AQP3 (Aquaporin-3)

AQP4 (Aquaporin-4)

AQP5 (Aquaporin-5)

AQP6 (Aquaporin-6)

AQP7 (Aquaporin-7)

AQP8 (Aquaporin-8)

AQP9 (Aquaporin-9)

Aquaporin-0 (AQP0)

Aquaporin-1 (AQP1)

Aquaporin-10 (AQP10)

Aquaporin-11 (AQP11)

Aquaporin-12 (AQP12)

Aquaporin-2 (AQP2)

Aquaporin-3 (AQP3)

Aquaporin-4 (AQP4)

Aquaporin-5 (AQP5)

Aquaporin-6 (AQP6)

Aquaporin-7 (AQP7)

Aquaporin-8 (AQP8)

Aquaporin-9 (AQP9)

Aquaporiny

Aquaretikum

AR (Amphiregulin)

Arabinóza

Arabitol

Arbitrární

délka

katalytická aktivita

koncentrace

látková koncentrace

látkové množství

látkový tok

numerická koncentrace

Argentometrická titrace

Argináza

Arginin

- vasopresin

Arginin: parenterální výživa

Argininémie

Argininosukcinát

lyáza

Argininosukcinátsyntáza

Argininosukcináza

ARH (Autosomální recesivní hypercholesterolémie)

Archimedův zákon

ARMS (Amplification Refraction Mutation Systém)

Arrheniova teorie elektrolytické disociace

Arsen

v plazmě

Arteficiální proteinurie

Arteriitis Hortonova

Arteritida Takayasuova

Arthroosteoonychodysplasia hereditaria

Artritida revmatoidní

Artritis chronická juvenilní (JCA)

Arylsulfatáza

As

v plazmě

ASA PCR

Ascites

Asistovaná reprodukce:

hormonální vyšetření

imunologie

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

Právní a etické problémy

Preimplantační genetická diagnostika

Terapeutické postupy

Vyšetření

vyšetření ejakulátu

embrya

oocytů

Askorbát

ASL deficit

Asociační konstanta

Asparagin

Aspartát

Aspartataminotransferáza

Aspartátaminotransferáza v séru

Aspartoacyláza

Aspartoacylázy deficit

Aspartylglukosamin

Aspartylglukosaminidáza

Aspartylglukosylaminidáza

AST

v plazmě

v séru

AST(P)

AST(S)

Astroprotein (GFAP) v likvoru

Astrup Poul Bjorndahl

Asymetrická PCR

AT

(Ataxia teleangiectasia)

III

Ataxia teleangiectasia

(AT)

Aterogeneze a volné kyslíkové radikály

aTG

ATIII

Atom - jádro

Atomový orbital

ATP

syntázy deficit

ATP-binding cassette transporter A-I

ATP/ADP translokátoru deficit

ATPázy deficit

aTPO

Atriální natriuretický peptid

Atropin sulfát

aTSH

AUC

(Plocha pod křivkou koncenrace léčiva)

- odhad

Audit (Prověrka kvality)

Autoimunita: serologická vyšetření

Autoimunitní

hepatitidy

onemocnění štítné žlázy

polyglandulární syndrom

Autoimunity:

autoprotilátky

biochemická vyšetření

CIK

CRP

hematologická vyšetření

histologická vyšetření

imunoelektroforéza

imunoglobuliny

komplement

laboratorní vyšetření

orgánově

lokalizovaná onemocění

specifické choroby

vyšetření buněčné imunity

zobrazovací metody a další vyšetření

Autoprotilátky

proti

dvouvláknové DNA

endomysiu - stanovení

endoteliálním buňkám - stanovení

gastroparietálním buňkám - stanovení

kosternímu svalu - stanovení

Langerhansovým ostrůvkům - stanovení

mitochondriím

nukleosomům - stanovení

ovariím - stanovení

testes - stanovení

při diabetes mellitus

u autoimunitních chorob

Autosomal dominant hypocalcemia, Isolated familial hypoparathyreoidism

Autosomal-dominant hypoparathyroidism

Autosomálně dominantní hypoparatyreóza

Autosomální recesivní hypercholesterolémie (ARH)

Average of normals (AON logaritmus)

Avogadrův zákon

Axon

Azeotrop

s maximem bodu varu

s minimem bodu varu

Azeotropická směs

Azosloučenina