SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Mechanismus účinku antiestrogenů: znemožňují vazbu estrogenů na jejich cytoplasmatické receptory, inhibují proteinkinázu C a její roli v procesech proliferace a diferenciace. Dále stimulují stromální fibroblasty k produkci negativních růstových faktorů tlumících proliferaci (beta-TGF) i angiogenezu a tlumí též tvorbu pozitivních růstových faktorů (IGF-1) i jejich vazebných proteinů. Indukují apoptózu. Antiestrogeny se používají v terapii karcinomu prsu (Tamoxifen, Toremifen, Raloxifen), zejména po menopause. Tamoxifen představuje pro karcinom prsu hormonální terapii první volby a je účinný zejména u nemocných s pozitivními hormonálními receptory ve tkáni nádoru. Další indikace je karcinom endometria, zkouší se u maligního melanomu, karcinomu ledvin, slinivky břišní, vaječníků. Již osvědčený je u karcinomu prsu mužů.

 

Mechanismus účinku inhibitorů aromatáz: aromatázy působí na poslední stupeň konverze steroidů (testosteronu a androstendionu) na estron a estradiol v nadledvině a částečné též v periferních tkáních, včetně tkáně karcinomu prsu. Inhibitory jako aminoglutetimid (Orimeten), letrozol, anastrozol (Arimidex) a exemestan tedy působí depleci estrogenů. Indikace je hormonální léčba při ztrátě citlivosti na Tamoxifen u žen s karcinomem prsu po menopause. Zejména účinné jsou při kostním rozsevu. Další indikaci představuje relaps (selhání terapie, návrat choroby) karcinomu prostaty po orchieektomii. V současných publikacích jsou doporučovány jako lék druhé volby při hormonální terapii karcinomu prsu.

 

Mechanismus účinku gestagenů (progestinů): snižují počet receptorů pro estrogeny a stimulují dehydrogenázu, která odbourává estradiol. Dříve představovaly lék druhé volby v hormonální terapii karcinomu prsu (Neolutin, Provera, Megace). U karcinomu endometria se předpokládá, že mohou působit dozrávání buněk endometria a bránit jeho hyperplasii vlivem estrogenů.

 

Antiprolaktiny:se v terapii ca prsu neosvědčily, přestože byla u této diagnózy prokázána opakovaně hyperprolaktinemie. Do novinek patří selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM) – raloxifen a agonisté GnRH – goserelin, indikovaný u metastazujícího karcinomu prostaty před kastrací a generalizovaného karcinomu prsu žen před menopausou.

 

Mechanismus účinku antiandrogenů: kompetitivní inhibicí zabraňují vazbě testosteronu a dihydrotestosteronu na buněčné receptory a tlumí tak tvorbu testosteronu ve varleti i v nadledvinách.

Patří sem steroidní antiandrogeny odvozené od gestagenů (cyproteronacetát = Androcur), který nahrazuje orchoiektomii u nesnášenlivosti estrogenů. Je indikován u pokročilého karcinomu prostaty a má oproti estrogenům nižší výskyt kardiovaskulárních nežádoucích účinků. Další skupinou jsou nesteroidní antiandrogeny (flutamid, který navíc nesnižuje potenci). Také estrogeny mají tlumivý vliv na karcinom prostaty, i když je známo, že nejúčinnějším prostředkem snížení koncentrace androgenů je orchidektomie. Deplece androgenů působí apoptotickou regresi nádoru. V poslední době byl popsán též fenomen syndromu z vysazení hormonu (flutamid withdrawal syndrom). Vysvětluje se mutací androgenních receptorů ( Adam Z.,2003).

 

 

Další informace:

·         Hormony v onkologické terapii

·         Receptory steroidních hormonů

·         Receptory estrogenu a progesteronu v nádoru

·         Nádorové markery

 

Miroslava Nekulová

 

Poslední aktualizace: 2006-12-14