SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Hemoglobinurie je pojem označující vyšší než fyziologické vylučování hemoglobinu močí. Za fyziologických okolností nepřekročí plasmatická hladina volného hemoglobinu 10 mg/l a do moče se hemoglobin nevylučuje. V plasmě je volný hemoglobin intenzivně a rychle vázán v komplexu s haptoglobinem a vzniklý hemoglobin-hapto­globinový komplex je vychytáván v jaterním mesenchymu. Vazebná kapacita haptoglobinu pro hemoglobin je asi 0,4 - 2,0 g/l, podle fenotypu haptoglobinu. K hemoglobinurii dochází přibližně při plasmatické koncentraci 1,5 g/l hemoglobinu. Isoelektrický bod hemoglobinu je při 6,9 a v kyselé moči dochází v ledvinách k analogickým změnám, jako u myoglobinu. Testační proužky a zkouška s kyselinou sulfosalicylovou prokazují hemoglobin jako bílkovinu v moči přibližně při koncentraci 300 mg/l, detekce na bázi pseudoperoxidázové aktivity je podstatně citlivější.

 

Další informace

Proteiny v moči

 

 

Miroslav Engliš

 

.

 

Poslední aktualizace: 2004-10-18