SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

A-beta-lipoproteinémie

Acanthosis nigricans

Aceruloplazminémie

Acidemie

Acidémie D-glycerová

Acidémie izovalerová

Acidémie metylmalonová (OMIM 251100)

Acidémie metylmalonová (OMIM 251110)

Acidémie propionová

Acidóza laktátová

Acidóza metabolická

Acidóza respirační

Acidurie 2-oxoglutarová

Acidurie 3-hydroizobutyrátová

Acidurie 3-hydroxy-3-metylglutarová

Acidurie 3-metylglutakonová typ IV

Acidurie 3-metylglutakonové

Acidurie alfa-aminoadipová

Acidurie D-2-hydroxyglutarová

Acidurie diabazická

Acidurie glutarová typu I.

Acidurie izovalerová

Acidurie L-2-hydroxyglutarová

Acidurie organické

Acidurie xanturenová

Acrodermatitis enteropathica

Adrenoleukodystrofie neonatální

Adrenoleukodystrofie X-vázaná

Agamaglobulinémie Brutonova

Agenesis corporis callosi

Akromegalie, gigantismus

Alergická granulomatózní angiitis

Alergie - doporučená vyšetření

Alergie - patofyziologické a alergické reakce

ALI (Acute Lung Injury – syndrom akutního poškození plic)

Alkalemie

Alkalóza metabolická

Alkalóza respirační

Alkaptonurie

Aminoacidurie

Aminoacidurie dikarboxylová

Amyloidóza

Amyloidóza primární systémová L-, AL-

An-alfa-lipoproteinémie

Anaemia Fanconi

Anémie

Anémie hemolytická z deficitu glukóza-6-fosfát 1-dehydrogenázy

Anémie hemolytická z deficitu glutamát-cystein ligázy

Anémie hemolytická z deficit glutathionsyntázy

Anémie sideroblastová

Anémie sideropenická

Anémie u chronických onemocnění

Anémie z poruchy tvorby erytrocytů

Anémie ze zvýšených ztrát erytrocytů

Anencephalus

Ankylozující spondylartritis

ARDS

Arginémie

Argininjantarová acidurie

Arteficiální proteinurie

Arthroosteoonychodysplasia hereditaria

Aspartylglukózaminurie

Ataxia teleangiectasia

Ataxia teleangiectasia (AT)

Autoimunitní hepatitidy

Behcetova choroba

Beta-aminoacidurie

Celiakie

Céliakie - laboratorní diagnostika

Ceroidlipofuscinóza neuronální infantilní

Ceroidlipofuscinóza neuronální pozdně infantilní

Ceroidlipofuscinózy neuronální

Citrulinémie I. typu

Citrulinémie II. typu

Constrictiones anulares amnioticae

Cystathioninurie

Cystická fibróza

Cystinóza

Cystinóza adolescentní nefropatická

Cystinóza benigní non-nefropatická

Cystinóza infantilní nefropatická

Cystinurie

Cystolitiáza

Dědičná porucha - cystinurie

Dědičné hyperamonémie

Dědičné metabolické poruchy aminokyselin

Dědičné poruchy glykosylace

Dědičné poruchy metabolismu neurotransmiterů

Dědičné poruchy metabolismu lipidů

Dědičné poruchy sacharidů

Defekt apolipoprotein B100

Defekt apolipoproteinu A-I

Defekt apolipoproteinu C-II

Defekt dehydrogenace mnohočetného acyl CoA závislý na riboflavinu

Defekt elektronového přenosu dehydrogenázy flavoproteinu

Defekt elektronového přenosu flavoproteinu alfa

Defekt elektronového přenosu flavoproteinu beta

Defekt karnitinového přenašeče

Defekt LCAT

Defekt transportu mastných kyselin

Defekty imunity kombinované  (CID)

Defekty imunity těžké kombinované (SCID)

Deficit "Coupling state"

Deficit 11-beta hydroxylázy

Deficit 11betahydroxysteroid dehydrogenázy

Deficit 17,20 lyázy

Deficit 17beta-hydroxysteroid dehydrogenázy

Deficit 2-metyl-3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenázy

Deficit 2-metylbutyryl-CoA dehydrogenázy

Deficit 2-oxoglutarát DH komplexu (nespecif.)

Deficit 21-hydroxylázy

Deficit 3-fosfoglycerát dehydrogenázy

Deficit 3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA syntázy

Deficit 3-hydroxyizobutyryl-CoA deacylázy

Deficit 3-metylkrotonyl-CoA karboxylázy

Deficit 3-oxothiolázy

Deficit 3beta-hydroxy-delta5-C27-steroid dehydrogenázy

Deficit 3beta-hydroxysteroid-D24-reduktázy (Blau 30.4)

Deficit 3beta-hydroxysteroin-D7-reduktázy (Blau 30.5)

Deficit 3beta-hydroxysteroid-dehydrogenázy

Deficit 3beta-hydroxysteroid-isomerázy

Deficit 4-aminobutyrát transaminázy

Deficit 5-oxoprolinázy

Deficit 5alfa reduktázy typu II

Deficit acyl-CoA oxidázy

Deficit adeninfosforibosyltransferázy

Deficit adenozindeaminázy

Deficit adenylosukcinátlyázy

Deficit akonitázy

Deficit alfa-metylacyl-CoA racemázy

Deficit aromatázy

Deficit aspartoacylázy

Deficit ATP/ADP translokátoru

Deficit bifunkcionálního proteinu

Deficit biotinidázy

Deficit dehydrogenázy 3-hydroxyacyl-CoA s dlouhým řetězcem

Deficit dehydrogenázy beta dlouhých řetězců 3-hydroxyacyl-CoA

Deficit dehydrogenázy krátkých řetězců 3-hydroxyacyl CoA

Deficit dehydrogenázy krátkých řetězců acyl-CoA

Deficit dehydrogenázy středně dlouhých řetězců acyl CoA

Deficit dehydrogenázy velmi dlouhých řetězců acyl-CoA

Deficit dehydrogenázy 3-beta-hydroxysteroidů

Deficit dehydrogenázy semialdehydu sukcinátu

Deficit dekarboxylázy aromatických L-AMK

Deficit delta-pyrrolin-5-karboxylát syntázy

Deficit delta1-pyrroline-5-karboxylátsy

Deficit delta4-3-oxosteroid 5beta-reduktázy

Deficit IgA selektivní

Deficity komplementového systému

Dehydratace

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus centralis

Diabetes insipidus centrální: genetika

Diabetes insipidus dipsogenní

Diabetes insipidus high-set

Diabetes insipidus nefrogenní (AD, AR)

Diabetes insipidus nefrogenní (X-vázaný)

Diabetes mellitus - klasifikace

Diabetes mellitus - komplikace

Diabetes mellitus - změny metabolismu

Diabetes mellitus: definice

Diabetické angiopatie

Diabetické koma hyperosmolální

Diabetické koma hypoglykemické

Diabetické koma ketoacidotické

Diagnostika chorob štítné žlázy

Dimetylglycinurie

Dysbetalipoproteinémie familiární

Dysgeneze retikulární

Dyskeratosis congenita

Dyslipoproteinémie: epidemiologie

Dyslipoproteinémie: indukovaná léky

Dyslipoproteinémie: indukovaná zevním prostředím

Dyslipoproteinémie: klasifikace podle Fredricksonova

Dyslipoproteinémie: klasifikace terapeutická

Dyslipoproteinémie: podmíněná pohlavními hormony

Dyslipoproteinémie: primární

Dyslipoproteinémie: při endokrinopatiích

Dyslipoproteinémie: sekundární

Dyslipoproteinémie: taktika vyšetřování

Dyslipoproteinémie: u alkoholismu

Dyslipoproteinémie: u diabetes mellitus

Dyslipoproteinémie: u infekčních onemocnění

Dyslipoproteinémie: u jaterních onemocnění

Dyslipoproteinémie: u obezity a poruch příjmu

Dyslipoproteinémie: u onemocnění ledvin

Dysplasia arteriohepatica

Dysplázie akromegalická Maroteuxova typu

Dystonie hereditární progresivní

Dystrofie svalová Beckerova

Dystrofie svalová Duchennova

Dystrofie svalová facio-skapulo-humerální

Dystrofie svalová myotonická

Dystrofie svalové

Embryopathia hydantoinica

Embryopathia rubeolosa

Encefalopatie hyponatremická

Encefalopatie jaterní

Febrilní proteinurie

Feochromocytom

Fetopathia alcoholica

Formiminoglutamová acidurie

Fruktóza: hereditární intolerance, typ I

Fruktóza: hereditární intolerance, typ II

Funkční proteinurie

Fyziologická proteinurie

Galaktosémie - kompendium

Galaktosémie z deficitu galaktokinázy

Galaktosémie z deficitu GPUT (GALT)

Galaktosémie z deficitu UDP-GAL-4-epimerázy

Galaktosialidóza

Galaktosialidóza (pozdně infantilní forma)

Galaktosialidóza (u dospělých)

Gangliosidóza GM1

Gangliosidóza GM1 (Blau, 19.8.2)

Gangliosidóza GM1 (Blau, 19.8.3)

Gangliosidóza GM2 (Blau, 19.9.3)

Gangliosidóza GM2 (Blau, 19.9.4)

Gangliosidóza GM2 (Sandhoffova choroba)

Gangliosidóza GM2 (Tay-Sachsova choroba)

Gangliosidóza GM2: defekt GM2 aktivátoru

Gastrinom (syndrom Zollingerův-Ellisonův)

Gaucherova choroba (deficit SAPC)

Gaucherova choroba I

Gaucherova choroba II

Gaucherova choroba III

GIT - gastritida erozivní a hemoragická

GIT - gastritida neerozivní (typ A)

GIT - gastritida s pozitivním Helicobacter pylori (typ B)

GIT - játra - toxické poškození

GIT - karcinom žaludku

GIT - motilita

GIT - nevolnost a zvracení

GIT - onemocnění jícnu

GIT - onemocnění žaludku

GIT - vředová choroba

GIT - zánět žaludku (gastritida)

Glukagonom

Glukokortikoidy suprimovatelný hyperaldosteronismus

Glutathionurie

Glycylprolinurie

Glykogenóza, typ 0

Glykogenóza, typ I non a

Glykogenóza, typ Ia

Glykogenóza, typ II

Glykogenóza, typ III

Glykogenóza, typ IV

Glykogenóza, typ IX

Glykogenóza, typ V

Glykogenóza, typ VI

Glykogenóza, typ VII

Glykogenóza, typ XI

Glykogenózy

Glykosurie renální

Granulocytopenie získané

Gravidita: Autoimunitní tyreopatie

Gravidita: Diabetes mellitus

Gravidita: Hypertyreóza

Gravidita: Hypotyreóza

Gravidita: Tyreopatie se strumou

Hawkinsinurie

Hemofilie A

Hemofilie B

Hemoglobinurie

Hemochromatóza

Hemochromatóza typu 3

Henochova-Schönleinova purpura

Hereditární hemochromatóza typu 1

Hereditární hemochromatóza typu 2

Herpetické encefalitidy

Histidinémie

Histidinurie

Histurie

Homocystinurie (OMIM 236200)

Homocystinurie kombinovaná s MMA, typ cbIC

Homocystinurie kombinovaná s MMA, typ cbID

Homocystinurie kombinovaná s MMA, typ cbIF

Homocystinurie z deficitu methioninsyntázy

Homocystinurie z deficitu MSR

Homocystinurie z deficitu MTHFR

Homokarnosinóza

Hortonova arteriitis

Hydroxykynureninemie

Hydroxylysinurie

Hydroxyprolinurie

Hyper-alfa-lipoproteinémie

Hyperacidémie pipekolová

Hyperaldosteronismus familiární, typ 1

Hyperaminoacidurie

Hyperamonemie

Hyperarginémie

Hyperekplexie (defekt glycinového receptoru)

Hyperfenylalaninémie z deficitu DHPR

Hyperfenylalaninémie z deficitu GTPCH

Hyperfenylalaninémie z deficitu PAH

Hyperfenylalaninémie z deficitu PTPS

Hyperfiltrační nefropatie

Hypergamaglobulinémie: polyklonální

Hyperglycinémie bez ketózy (H protein)

Hyperglycinémie bez ketózy (P protein)

Hyperglycinémie bez ketózy (T protein)

Hyperglycinémie neketotická

Hyperhomocysteinémie

Hyperhomocysteinémie (mírná)

Hyperhydratace

Hyperhydroxyprolinémie

Hypercholesterolémie autosomální recesivní

Hypercholesterolémie familiární

Hypercholesterolémie polygenní

Hyperchylomikronémie

Hyperkalcémie familární hypokalciurická

Hyperkalcémie humorální u malignit

Hyperkalcémie u starších osob

Hyperkalciurie hyperabsorpční

Hyperkalciurie při renálním úniku fosfátů

Hyperoxalurie absorpční z příjmu potravou

Hyperoxalurie primární typu I

Hyperoxalurie primární typu II

Hyperparatyreoidismus neonatální závažný

Hypogamaglobulinémie při hyperkatabolismu

Hypogamaglobulinémie: iatrogenní

Hypogamaglobulinémie: nádorová onemocnění

Hypogamaglobulinémie: ze ztrát do moče

Hypogamaglobulinémie: ze ztrát do střeva

Hypogonadismus mužů

Hypokalémie familiární

Hypomagnezémie familiární

Hypomagnezémie izolovaná

Hypomagnezémie se sekundární hypokalcémií

Hypoparatyreóza autosomálně dominantní

Hypopituitarismus

Hypoxie

Chondrodysplázie metafyzeální Jansenova

Choroba Addisonova

Choroba Castlemanova

Choroba Crohnova

Choroba Dentova

Choroba Dentova 1 (nefrolitiáza X-vázaná)

Choroba Dentova 2

Choroba Fabryho

Choroba Farberova

Choroba Farberova (Blau, 22.2.2)

Choroba Gaucherova

Choroba Griscelliho (GD)

Choroba Hartnupova

Choroba javorového sirupu (OMIM 248600)

Choroba javorového sirupu (OMIM 248610)

Choroba javorového sirupu (OMIM 248611)

Choroba Kanzakiho

Choroba Kashin-Beckova

Choroba Keshanova

Choroba Kawasakiho

Choroba Keshanova

Choroba Krabbeho

Choroba Krabbeho (Blau, 19.16.2)

Choroba Menkesova

Choroba Nieman-Pickova, typ A a B

Choroba Niemann-Pickova, typ B

Choroba Niemann-Pickova, typ C

Choroba Niemann-Pickova, typ C (19.15.2)

Choroba Niemann-Pickova, typ C (19.15.3)

Choroba Refsumova (dospělá forma)

Choroba Refsumova (infantilní forma)

Choroba Sallova

Choroba Schindlerova

Choroba vyvolaná HIV

Choroba Wilsonova

Choroba Wolmanova

Chronické renální selhání

Iminoglycinurie familiární

Imunodeficience

Imunodeficience primární

Imunodeficience protilátkové

Imunodeficience protilátkové

Imunodeficience SCID T-B

Imunodeficience SCID T-B+

Imunodeficience sekundární

Imunodeficit běžný variabilní (CVID)

Imunodeficit běžný variabilní (CVID)

Imunodeficit po splenektomii

Imunodeficity protilátkové sekundární

Incidentalom

Intermeningeální krvácení

Intraparenchymové hematomy

Inzulinom

Inzulinová rezistence

Izolovaná asymptomatická proteinurie

Jansenova metafyzeální chondrodysplázie

Juvenilní chronická artritis (JCA)

Klinický obraz dědičných metabolických poruch

Kožní leukocytoklastická vaskulitis

Kryoglobulinémie

Lehké řetězce volné v séru: AL-amyloidóza

Lehké řetězce volné v séru: LCDD

Lehké řetězce volné v séru: Makroglobulinémie Waldenstroemova

Lehké řetězce volné v séru: plazmocytom

Leidenská mutace faktoru V

Leukémie akutní

Lymfopenie idiopatická CD4

Lymfoproliferativní onemocnění

Malabsorpce - laboratorní diagnostika

Malignita familiární

Malignita hereditární

Meningismus

Metabolická odpověď na trauma

Mikroskopická polyarteritis (MPA)

Monogenní onemocnění

Mozkové ischemie

Multifaktoriální onemocnění

Myelodysplastický syndrom

Myeloproliferativní onemocnění

Myopatie z deficitu CPT I

Myopatie z deficitu CPT II

Myotonia congenita Becker

Myotonia congenita Thomsen

Myotonie

Myotonie indukovaná kaliem

Myozitida s inkluzními tělísky

Nádorové markery: karcinom pankreatu

Nádorové markery: karcinom žaludku a jícnu

Nádorové markery: kolorektální karcinom

Nádorové markery: nádory dělohy

Nádorové markery: nádory hypofýzy

Nádorové markery: nádory jater a žlučníku

Nádorové markery: nádory kostí

Nádorové markery: nádory kůže

Nádorové markery: nádory ledvin

Nádorové markery: nádory močového měchýře

Nádorové markery: nádory nervové soustavy

Nádorové markery: nádory oblasti hlavy a krku

Nádorové markery: nádory plic

Nádorové markery: nádory prostaty

Nádorové markery: nádory prsu

Nádorové markery: nádory štítné žlázy

Nádorové markery: nádory testikulární

Nádorové markery: nádory trofoblastické

Nádorové markery: nádory typu apudomu

Nádorové markery: nádory vaječníků

Nádorové markery: systémové nádorové nemoci

Nádorové onemocnění CNS

Neoplázie sporadická

Neuroborelióza

Orgánově lokalizovaná autoimunitní onemocnění

Orgánově specifické autoimunitní choroby

Osteodystrofie renální

Osteomalacie

Osteoporóza

Osteoporóza indukovaná glukokortikoidy

Osteoporóza involuční

Osteoporóza z nedostatku estrogenů

Pankreatopatie - laboratorní diagnostika

Paralýza hyperkalemická periodická

Paralýza hypokalemická periodická

Paralýza normokalemická periodická

Paralýza tyrotoxická periodická

Paramyotonia congenita

Periferní paréza lícního nervu

Polyarteriitis nodosa (klasická)

Polymyositis/dermatomyositis

Polyradikuloneuritis Guillain-Barré

Poruchy acidobazické smíšené

Potravinová alergie a intolerance

Primární biliární cirhóza (PBC)

Primární defekty buněčné imunity

Proteinurie: glomerulární proteinurie

Proteinurie: prerenální proteinurie

Proteinurie: tubulární proteinurie

Pseudohyperparatyreoidismus

Pseudohypoaldosteronismus, typ 1 (AD)

Pseudohypoaldosteronismus, typ 1 (AR)

Pseudohypoparatyreoidismus

Rabdomyolýza

Recidivující atrofická polychondritis

Renální funkce: prerenální a renální selhání

Revmatická horečka a poststreptokoková glomerulonefritida

Revmatoidní artritida

Roztroušená skleróza

Sacharidy: glykosurie

Sacharidy: syndrom hypoglykemie - definice

Sacharidy: syndrom hypoglykemie - klasifikace

Sacharidy: syndrom hypoglykémie - komplikace

Sarkoidóza

Screening biochemický: Downův syndrom

Seletivní deficit IgM

Seletivní deficit podtříd IgG

Selhání jaterní

Selhání ledvin akutní

Selhání ledvin u rabdomyolýzy

Selhání srdeční

Selhání víceorgánové (MOF)

Selhání víceorgánové a systémové (MOSF)

Sepse

Sklerodermie, systémová skleróza

Smíšená choroba pojiva

Somatostatinom

Syndrom 47, XXX

Syndrom 47, XYY

Syndrom Alagilleův

Syndrom Albrightův

Syndrom Albrightův-Buttlerův-Bloombergové

Syndrom Angelmanův

Syndrom antifosfolipidový

Syndrom autoimunní polyglandulární

Syndrom Bardetův-Biedlův

Syndrom Barthův

Syndrom Bartterův antenatální typ 1

Syndrom Bartterův antenatální typ 2

Syndrom Bartterův klasický, typ 3

Syndrom Bartterův typ 4 s hluchotou

Syndrom Beckwithův-Wiedemannův

Syndrom Berardinelliho-Seipův

Syndrom Bloomův

Syndrom Caffeyho - Silvermanův

Syndrom Camuratiho-Engelmannův

Syndrom centrální myelinolýzy

Syndrom Coganův

Syndrom Costeffův

Syndrom Cushingův

Syndrom defektu GLUT1

Syndrom deficitu extracelulární tekutiny

Syndrom DIC

Syndrom DIC - akutní

Syndrom DIC - chronický

Syndrom DIC - laboratorní diagnostika

Syndrom DIC - příčiny

Syndrom DiGeorgův

Syndrom dlouhého QT

Syndrom dlouhého QT (kongenitální) typ 1

Syndrom dlouhého QT (kongenitální) typ 2

Syndrom dlouhého QT (kongenitální) typ 3

Syndrom dlouhého QT (kongenitální) typ 4

Syndrom dlouhého QT (kongenitální) typ 5

Syndrom dlouhého QT (kongenitální) typ 6

Syndrom dlouhého QT (kongenitální) typ 7

Syndrom dlouhého QT (kongenitální) typ 8

Syndrom Downův (Trisomie 21)

Syndrom Edwardsův (Trisomie 18)

Syndrom EEC, ektodermální dysplázie

Syndrom Ehlersův-Danlosův

Syndrom Fabryho

Syndrom familiární lymfoproliferativní

Syndrom fragilního X chromosomu

Syndrom Gitelmanův

Syndrom Goodpastureův

Syndrom Gordonův

Syndrom Guibaudův-Vainselův

Syndrom HHH

Syndrom hyper IgE

Syndrom hyper IgM

Syndrom hyperaldosteronismu

Syndrom hyperfosfátemie

Syndrom hyperchloridemie

Syndrom hyperimunoglobulinémie M

Syndrom hyperinzulinismu-hyperamonémie

Syndrom hyperkalcémie

Syndrom hyperkalémie

Syndrom hypermagnezemie

Syndrom hyperkalcémie

Syndrom hyperkalémie

Syndrom hypermagnezemie

Syndrom hypernatrémie

Syndrom hyperparatyreoidismu

Syndrom hyperprolaktinémie

Syndrom hyperurikémie

Syndrom hypoaldosteronismu

Syndrom hypofosfátemie

Syndrom hypochloridemie

Syndrom hypokalcémie

Syndrom hypokalémie

Syndrom hypomagnezemie

Syndrom hyponatrémie

Syndrom hypoparatyreoidismu

Syndrom Chédiakův-Higashiho (CHS)

Syndrom idiopatický hypereosinofilní

Syndrom Jeuneův

Syndrom Kabuki

Syndrom Kallmannův

Syndrom Kasabachův-Merritové

Syndrom Kelley-Seegmillerův

Syndrom Klinefelterův

Syndrom komp. protizánětlivé odpovědi (CARS)

Syndrom krátkého QT

Syndrom krátkého QT (kongenitální) typ 1

Syndrom krátkého QT (kongenitální) typ 2

Syndrom krátkého QT (kongenitální) typ 3

Syndrom Larsenův

Syndrom Laurenceův-Moonův-Bardetův-Biedlův

Syndrom Lesch-Nyhanův

Syndrom Liddleův

Syndrom Loweho (okulocerebrální)

Syndrom Marfanův

Syndrom Meckelův

Syndrom MEN I.

Syndrom MEN IIa.

Syndrom MEN IIb.

Syndrom metabolický

Syndrom nadbytku extracelulární tekutiny

Syndrom necitlivosti na androgeny

Syndrom nefrotický

Syndrom nepřiměřené antidiurézy  nefrogenní

Syndrom Nijmeegen breakage

Syndrom Omenův

Syndrom paraneoplastický

Syndrom Patauův (Trisomie 13)

Syndrom Polandův, Polandova sekvence

Syndrom Potterové

Syndrom Praderův-Williho

Syndrom primární antifosfolipidový

Syndrom překryvný polyangiitický

Syndrom pseudo-Zelwegerův

Syndrom Reyův

Syndrom se zvýšenou lomivostí chromozomů

Syndrom Schnitzlerův

Syndrom Sjögrenův

Syndrom Sjögrenův-Larsonův

Syndrom smíšené antagonistické odezvy (MARS)

Syndrom Smithův-Lemliho-Opitzův

Syndrom Sturgeův-Weberův

Syndrom systémové zánětlivé reakce (SIRS)

Syndrom TAR

Syndrom Turnerův

Syndrom víceorgánové dysfunkce (MODS)

Syndrom Vogt-Koyanagi-Harada

Syndrom Wiskottův-Aldrichův (WAS)

Syndrom Wolframův (AR)

Syndrom Wolframův (mitochondriální )

Syndrom zdánliv. nadbytku mineralokortikoidů

Syndrom Zelwegerův

Syndromy ALI/ARDS

Syndromy hemofagocytující

Syndromy MODS/MOF/MOFS

Syndromy paraneoplastické endokrinní

Systémové autoimunitní choroby

Systémový lupus erytematodes (SLE)

Štítná žláza: Hypotyreóza

Štítná žláza: struma

Štítná žláza: subklinické poruchy funkce

Štítná žláza: Tyreotoxikóza

Štítná žláza: záněty

Takayasuova arteritida

Talasémie

Talasémie

Toxiinfekční encefalopatie

Tranzistorní hypogamaglobulinémie kojenců

Trombocytopenie

Tuberkulózní meningitis

Urolitiáza: klasifikace

Urolitiáza: primární hyperparatyreóza

Urolitiáza: základní klinické údaje

Vaskulitidy

VIPom

Virové neuroinfekce

Vrozené vývojové vady

Wegenerova granulomatóza

X-vázaná hypofosfátemická rachitis

Xantinurie