SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

 

 

OSN-SAbstraktOSN-E

Minerál hydroxylapatit je fosfát a patří do skupiny apatitu. Je krajní člen řady hydroxylapatit - karbonátapatit s proměnlivými podíly OH a CO3. Čistý hydroxylapatit odpovídající vzorci Ca5(PO4)3(OH) se v močových kamenech pravděpodobně nevyskytuje. Při přesných analýzách je vždy nalezeno malé množství CO3. Takto se nachází v asociaci s oxaláty a brushitem, může tvořit i monominerální konkrementy. 

Terminologie

Hydroxylapatit Ca5(PO4)3(OH), pentakalciumhydroxidfosfát,

Synonyma

Většinou zahrnut pod označení apatit

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Klinická biochemie urolitiázy

Typy konkrementů

Hydroxylapatit v močovém konkrementu

 

Klasifikační kódy

8.2.16, řád apatitu (Strunz, 1982)

Chemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analysu

Minerál hydroxylapatit patří do skupiny apatitu spolu s whitlockitem Ca3(PO4)2, oktakalciumfosfátem Ca8H2(PO4)6.5H2O a karbonátapatitem Ca5(PO4,CO3)3(OH)

Spíše než o čistém hydroxylapatitu se dá hovořit o apatitu obsahující hydroxyl se vzorcem:

Ca10-x(PO4)x(HPO4)x(OH)2-x.xH2O (x=0...2)

Jeho odlišení od karbonátapatitu se provádí chemickým testem s HCl na přítomnost CO3 nebo spektroskopicky. Mikroskopické odlišení není možné. Následující údaje platí pro čistý hydroxylapatit Ca5(PO4)OH.

Mol. hmotnost: 310,20

Nejsilnější difrakční linie: D = 2,8(10)); 2,76(6); 3,4(5)

Hustota: 3,08 g/cm3

Tvrdost: 5

Krystalový systém: hexagonální

Prostorová grupa: P63/m

Mřížkové parametry: a = 9,41; c = 6,94

Optické vlastnosti: o = 1,651; e = 1,644

Makroskopický vzhled: přírodní hydroxylapatit tvoří krátce sloupcovité a tabulkovité krystaly a vláknité agregáty. Je bezbarvý až žlutavý. Makroskopický popis hydroxylapatitu z močových kamenů není v literatuře oddělován od karbonátapatitu.

Tabulka píků procedury ASIR

 

Vlnočet (1/cm)

 

Transmitance (%T)

 

 

 

3563

 

68,1

3418

 

59,5

2000

 

86,2

1621

 

78,2

1381

 

78,8

1090

 

18,5

1042

 

07,0

0961

 

69,7

0630

 

55,5

0600

 

40,4

0567

 

34,9

0474

 

85,5

 

Důležité části spektra

Podobně jako u karbonátapatitu

Výskyt a četnost

Výskyt čistého hydroxylapatitu nebyl v močových kamenech popsán. Spolu s whitlockitem a oktakalciumfosfátem se vyskytuje asi v 1,6 % močových konkrementů. Nachází se v močovém sedimentu. Může tvořit prostatické kameny. V přírodě patří k vzácným nerostům, nachází se např. v serpentinitu v Rosse ve Val Deveru, Ossole (Piemont, Itálie) a v jezerní formaci Šungura v JZ Etiopii, kde vzniká při rozpadu rybích kostí.

 

Typy konkrementů

Obsahuje vždy malé množství CO3, takto se nachází se v asociaci s oxaláty a brushitem, může tvořit i monominerální konkrementy.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Tamara Bulková

 

Poslední aktualizace: 2007-10-21