SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Asistovaná reprodukce: hormonální vyšetření

Při indikaci a interpretaci vyšetření koncentrace hormonů v reprodukční medicíně musíme dbát především na skutečnost, že hormony jsou vylučovány v pulzech a v cirkadiánním rytmu a u žen v závislosti na průběhu ovulačního cyklu. Dále je podstatné dbát na velikost normální hodnoty příslušné laboratoře, jinak interpretace změřených koncentrací nemá velkou hodnotu.

 

Hormonální profil ženy

Smyslem vyšetření hormonálního profilu u ženy je zejména zjistit, zda dochází k ovulaci a zda nedošlo k předčasnému ovariálnímu selhání. Základními vyšetřovanými hormony jsou FSH, LH, estradiol a progesteron. Odběr se provádí obvykle okolo 2. a 21. dne cyklu. Jako kritérium pro předčasné ovariální selhání je brána arbitrární hranice koncentrace FSH > 40 UI/l u ženy mladší 40 let, racionálnější by bylo hodnotit násobky normy.  Stanovení, zda došlo k ovulaci, vyžaduje srovnání koncentrace progesteronu na začátku folikulární fáze a v luteální fázi cyklu. Vedle základní sady hormonů je třeba vyšetřit hladinu prolaktinu (hyperprolaktinemie), testosteronu (syndrom polycystických ovarií) a TSH (hypo- nebo hypertyreóza). 

 

Monitorování přirozeného ovariálního cyklu

Cílem monitorování přirozeného ovariálního cyklu je stanovení termínu ovulace k určení optimálního data koncepce, ať už přirozené nebo pomocí umělé inseminace. Z biochemických kritérií je nejspolehlivější zjištění vzestupu LH (pomocí močového testu) nebo estradiolu, ultrasonograficky lze sledovat růst folikulu a jeho zánik při ovulaci. Měření koncentrace progesteronu nebo bazální teploty má jen anamnestický význam, indikuje ovulaci ex post.

 

Monitorování stimulovaného ovariálního cyklu

Cílem monitorování stimulovaného ovariálního cyklu je zjištění počtu ovariálních folikulů, dynamiky jejich růstu, stanovení doby injekce hCG pro vyvolání ovulace a v neposlední řadě zjištění a odvrácení hrozby ovariálního hyperstimulačního syndromu. Při monitorování stimulovaného ovariálního cyklu sledujeme hladiny estradiolu, LH a progesteronu a sledujeme ultrasonograficky růst ovariálních folikulů. Koncentrace estradiolu v séru indikuje vývoj folikulů, prudký nárůst nebo dosažení koncentrace  2500 pg/ml signalizuje nebezpečí vzniku OHSS. Předčasný vzestup koncentrace LH nebo progesteronu je známkou nedostatečné suprese sekrece endogenních gonadotropinů pomocí agonistů nebo antagonistů GnRH. Stanovení doby aplikace hCG je výsledkem zhodnocení koncentrace estradiolu a velikosti folikulů a dalších okolností zkušeným lékařem.

 

Monitorování časné gravidity

Cílem monitorování časné gravidity je zjištění, zda došlo k otěhotnění a zda časné těhotenství probíhá normálně. Podle dynamiky nárůstu koncentrace hCG a později podle výsledku sonografického vyšetření můžeme usuzovat, zda jde o těhotenství jednočetné nebo vícečetné, zda jde o podezření na mimoděložní těhotenství nebo na výskyt mola hydatidosa.

Biochemickou graviditou rozumíme průkaz lidského choriového gonadotropinu (hCG, beta podjednotka) v krvi nebo v moči v termínu očekávané menstruace. Z hlediska výsledku asistované reprodukce je zatížena vysokou falešnou pozitivitou, která plyne jednak z toho, že v některých případech je pacientkám podáván hCG na podporu činnosti žlutého tělíska, jednak z toho, že hCG mohou produkovat po určitou dobu i embrya neschopná dalšího vývoje. Pravděpodobnost porodu živého dítěte je v okamžiku detekce biochemické gravidity nejvýše 70%.

Klinickým těhotenstvím se rozumí těhotenství potvrzené sonografickým průkazem srdeční akce embrya. Průkaz klinického těhotenství znamená asi 90% pravděpodobnost porodu živého dítěte.

 

Hormonální vyšetření při mužské neplodnosti

Hormonální vyšetření má u mužské neplodnosti význam jen v těch případech, kdy spermiogram má subnormální parametry a vyšetřením koncentrace FSH, LH a testosteronu a ve druhé řadě prolaktinu a TSH hledáme možnou příčinu. Vysoká hladina FSH evtl. LH u azoospermie svědčí spíše pro poruchu spermatogeneze než pro obstrukci vývodných cest, současná vysoká hladina FSH, LH a testosteronu pro insuficienci receptorů pro testosteron. Nízké hladiny FSH, LH a testosteronu svědčí pro hypogonadotropní hypogonadismus resp. hyperprolaktinemii nebo hypotyreózu.

 

Literatura

Lass A, UK Timing of hCG Group: Monitoring of in vitro fertilization-embryo transfer cycles by ultrasound versus by ultrasound and hormonal levels: a prospective, multicenter, randomized study. Fertil Steril. 2003 Jul;80(1):80-5

Aboulghar M: Prediction of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). Estradiol level has an important role in the prediction of OHSS. Human Reproduction, Vol. 18, No. 6, 1140-1141, June 2003

 

Další informace

Asistovaná reprodukce

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) 

 

Pavel Trávník

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 2006-11-21