SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Formulář pro zasílání požadavků na doplnění položek do NČLP

Pro definici nové položky vybírejte přednostně z číselníků systémů, komponent, druhů veličin a procedur.

 

Systém:__________________________________________________________________________

 

Komponenta:______________________________________________________________________

 

Jiná označení komponenty - synonyma (pokud není v číselníku komponent):

 

 

 

Druh veličiny:______________________________________________________________________

 

Jednotka (SI): ____________________________

 

Procedura:____________________________

 

Výsledky jsou běžně jako (zaškrtněte i více):    číslo     text formalizovaný     text volný

 

Vhodný počet desetinných míst (zakroužkujte):   0    1    2    3    4      (titr)

 

Možné minimum            _________        (“mez dolní”, nejnižší přípustná hodnota, nižší nelze zadat)

Varovná dolní mez          _________        (“minimum”, informační systém vydá varování)

Varovná horní mez         _________        (“maximum”, informační systém vydá varování)

Možné maximum           _________        (“mez horní”, nejvyšší přípustná hodnota, vyšší nelze zadat)

 

Upřesnění komponenty (m.h., odkaz na databázi MEROPS, IUBMB, EC, SwitProt atd.), stručný text do "abstraktu" ke komponentě (pouze pro nově zaváděné komponenty), další údaje:

 

 

 

 

Referenční meze s ohledem na pohlaví a věk (zdroj, odkaz):

 

 

 

Podklady do "preanalytické fáze":

 

Zasílaný primární materiál:

 

Odběr do (nádobka, přídavek - viz číselník):

 

Důležité informace k odběru, dopravě aj.:

 

 

 

Další údaje na volný list.

Autor požadavku (jméno a adresa pracoviště včetně elektronického kontaktu):

 

 

 

Zašlete na adresu: zamecnik@sekk.cz.  Uzávěrky jednotlivých upgrade jsou vždy v polovině měsíce února, května, září a 1. listopadu.