SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

OSN-SAbstraktOSN-E

Glykoprotein C5 je složkou komplementové kaskády.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Molekulová hmotnost C5 je 190 000. Izoelektrický bod je 4,7 – 5,5.

Po syntéze proC5 v hepatocytu dojde k jeho glykosylaci a sekreci mimo buňku. Extracelulární C5 už má disulfidickými vazbami spojené dva řetězce. Jedním je polypetidický řetězec alfa s Mr = 115 000 a druhým polypetidický řetězec beta s Mr = 75 000.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

C5 se účastní druhé části komplementové kaskády, tedy části, která je společná pro klasickou i alternativní dráhu aktivace komplementu. C5 se po aktivaci štěpí na fragmenty C5a a C5b.

Menší z fragmentů, C5a, působí jako velmi účinný anafylatoxin. C5a vyvolává kontrakci hladkých svalů, zvyšuje vazodilataci, podporuje uvolnění lysozomálních enzymů z basofilů a mastocytů, je chemoatraktantem (stimuluje migraci neutrofilů, eozinofilů, basofilů a monocytů do místa, kde byla vyvolána aktivace komplementu), zvyšuje adhezivnost a agregaci neutrofilů. Další funkcí C5a je stimulace některých aktivit buňkami zprostředkované imunity.

C5b fragment zahájí kompletaci membranolytického komplexu MAC. C5b se nemůže kovalentně vázat na buněčné povrchy a je rychle inaktivován, pokud se nespojí ve stabilní komplex s C6 složkou komplementu.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Syntéza C5 probíhá v hepatocytech v podobě prekurzoru označovaného proC5 a začíná již v 9. týdnu gestace.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Jednotlivé složky komplementu se v oběhu nachází v neaktivním stavu.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

C5 složka komplementu je degradována enzymem komplementkonvertázou na dva biologicky aktivní fragmenty C5a (Mr = 11 000) a C5b (Mr = 179 000).

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Rychlost odbourávání je 1,9 % za hodinu.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Na C5a fragment působí jako inhibitor anafylatoxinový inaktivátor (karboxypeptidáza N). Tento alfa-2-globulin odštěpuje z C-konce fragmentu C5a arginin. Inaktivovanému C5a zůstávají pouze chemotaktické schopnosti.

 

Aktivace komplementu probíhá v po sobě následných krocích. Pokud je zastavena, například, klasická dráha aktivace v některém z kroků před aktivací C5, ještě stále může membranolytický komplex (MAC) vzniknout a to díky alternativní dráze aktivace komplementu. Totéž platí i opačně.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

·         Stites D.P., Terr A.I.: Základní a klinická imunologie, Victoria publishing, Praha, 1994 ISBN 80-85605-37-6.

·         Masopust J.: Klinická biochemie a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum, Praha, 1998, ISBN 80-7184-649-3.

·         Human Protein Data (A.Haeberli, ed.), © VHC Verlagsges. MbH, Weinheim, 1997.

·         Fučíková T.: Klinická imunologie v praxi, 2. přepracované vydání, Galén, Praha, 1997, ISBN 80-85824-57-4.

·         Staršia Z.: Klinický význam komplementu, Novinky v medicíně(39), Avicenum, Praha, 1987.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marcela Melčáková

recenze Miroslav Engliš

 

 

Poslední aktualizace: 2006-11-21