SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

7-hydroxymetotrexát

7-hydroxymetotrexátS_7-hydroxymetotrexát

7-hydroxymetotrexát (S; látková konc. [µmol/l] *)
7-hydroxymetotrexát (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

P_7-hydroxymetotrexát

7-hydroxymetotrexát (P; látková konc. [µmol/l] *)
7-hydroxymetotrexát (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)


7-hydroxymetotrexát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 7-hydroxymetotrexát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08370
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 3 d
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit přístupu světlaText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentrace7-hydroxymetotrexát (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: 7-hydroxymetotrexát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08371
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 3 d
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit přístupu světlaText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace7-hydroxymetotrexát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 7-hydroxymetotrexát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08368
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Chránit před světlem.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentrace7-hydroxymetotrexát (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: 7-hydroxymetotrexát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08369
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Chránit před světlem.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace