SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Adenin

AdeninS_Adenin

Adenin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Adenin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

P_Adenin

Adenin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Adenin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

U_Adenin

Adenin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Adenin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

CSF_Adenin

Adenin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
Adenin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)


Adenin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Adenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08393
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Adenin patří mezi nukleové báze – deriváty purinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Adenin navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný adenozin, resp. deoxyadenozin.

Referenční meze

Viz též:
Adenin
S
*
Látková koncentraceAdenin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Adenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08394
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Adenin patří mezi nukleové báze – deriváty purinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Adenin navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný adenozin, resp. deoxyadenozin.

Referenční meze

Viz též:
Adenin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAdenin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Adenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08391
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Adenin patří mezi nukleové báze – deriváty purinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Adenin navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný adenozin, resp. deoxyadenozin.

Referenční meze

Viz též:
Adenin
P
*
Látková koncentraceAdenin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Adenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08392
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Adenin patří mezi nukleové báze – deriváty purinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Adenin navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný adenozin, resp. deoxyadenozin.

Referenční meze

Viz též:
Adenin
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAdenin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Adenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08395
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Poznámka:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Adenin patří mezi nukleové báze – deriváty purinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Adenin navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný adenozin, resp. deoxyadenozin.

Referenční meze

Viz též:
Adenin
U
*
Látková koncentraceAdenin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Adenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08396
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Poznámka:
Škála není vytvořena, jedná se o pomocnou položku, která je součástí jiné výsledné položky.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Adenin patří mezi nukleové báze – deriváty purinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Adenin navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný adenozin, resp. deoxyadenozin.

Referenční meze

Viz též:
Adenin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAdenin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Adenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08389
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Adenin patří mezi nukleové báze – deriváty purinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Adenin navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný adenozin, resp. deoxyadenozin.

Referenční meze

Viz též:
Adenin
Likvor
*
Látková koncentraceAdenin (Csf.; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: Likvor
Komponenta: Adenin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08390
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Puriny a pyrimidiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Adenin patří mezi nukleové báze – deriváty purinu. Má významnou roli v organismu, je jednou ze stavebních složek nukleových kyselin. Adenin navázaný na cukernou složku (D-ribóza, 2-deoxy-D-ribóza) tvoří nukleosid zvaný adenozin, resp. deoxyadenozin.

Referenční meze

Viz též:
Adenin
Likvor
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace