SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Protilátky proti komplexu heparin/dest. faktor 4

Anti-heparin/destičkový faktor 4S_Anti-heparin/destičkový faktor 4

Anti-heparin/destičkový faktor 4 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-heparin/destičkový faktor 4 (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

P_Anti-heparin/destičkový faktor 4

Anti-heparin/destičkový faktor 4 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-heparin/destičkový faktor 4 (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)


Anti-heparin/destičkový faktor 4 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-heparin/dest. faktor 4
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 17231
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:
Položka je vytvořena pouze pro nespecifikovanou proceduru a beze škál, protože v praxi se nyní používá řada různých nestandardizovaných procedur a neexistuje všeobecně uznávaný rozsah referenčních hodnot.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-heparin/destičkový faktor 4 (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Anti-heparin/dest. faktor 4
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 17232
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:
Položka je vytvořena pouze pro nespecifikovanou proceduru a beze škál, protože v praxi se nyní používá řada různých nestandardizovaných procedur a neexistuje všeobecně uznávaný rozsah referenčních hodnot.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-heparin/destičkový faktor 4 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-heparin/dest. faktor 4
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 17229
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:
Položka je vytvořena pouze pro nespecifikovanou proceduru a beze škál, protože v praxi se nyní používá řada různých nestandardizovaných procedur a neexistuje všeobecně uznávaný rozsah referenčních hodnot.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-heparin/destičkový faktor 4 (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Anti-heparin/dest. faktor 4
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 17230
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:
Položka je vytvořena pouze pro nespecifikovanou proceduru a beze škál, protože v praxi se nyní používá řada různých nestandardizovaných procedur a neexistuje všeobecně uznávaný rozsah referenčních hodnot.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Arbitrární látková koncentrace