SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Amikacin*

Amikacin*S_Amikacin*

Amikacin* (S; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná

P_Amikacin*

Amikacin* (P; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná


Amikacin* (S; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 14570
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 30 - 150
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceAmikacin* (P; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 14569
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 30 - 150
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace