SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Amitriptylin*

Amitriptylin*S_Amitriptylin*

Amitriptylin* (S; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

P_Amitriptylin*

Amitriptylin* (P; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná


Amitriptylin* (S; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Amitriptylin*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 14582
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 300 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceAmitriptylin* (P; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Amitriptylin*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 14581
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 50 - 300 - 5000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace