SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Protilátky proti cytopl. neutrofilů - cyt. IgG (titr)

C-ANCA IgG (titr)S_C-ANCA IgG (titr)

C-ANCA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
C-ANCA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)
C-ANCA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

P_C-ANCA IgG (titr)

C-ANCA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
C-ANCA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)
C-ANCA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))


C-ANCA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: C-ANCA IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 00662
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů (cytoplasmatického typu) jsou nespecifické autoprotilátky. Vyskytují se zejména u Wegenerovy granulamatózy a některých vaskulitid.

Referenční meze

Viz též:
C-ANCA IgG (titr)
S
*
Arbitrární koncentrace (titr)C-ANCA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: C-ANCA IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 00663
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů (cytoplasmatického typu) jsou nespecifické autoprotilátky. Vyskytují se zejména u Wegenerovy granulamatózy a některých vaskulitid.

Referenční meze

Viz též:
C-ANCA IgG (titr)
S
ELISA
Arbitrární koncentrace (titr)C-ANCA IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: C-ANCA IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 00664
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů (cytoplasmatického typu) jsou nespecifické autoprotilátky. Vyskytují se zejména u Wegenerovy granulamatózy a některých vaskulitid.

Referenční meze

Viz též:
C-ANCA IgG (titr)
S
Arbitrární koncentrace (titr)C-ANCA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: C-ANCA IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 00659
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů (cytoplasmatického typu) jsou nespecifické autoprotilátky. Vyskytují se zejména u Wegenerovy granulamatózy a některých vaskulitid.

Referenční meze

Viz též:
C-ANCA IgG (titr)
P
*
Arbitrární koncentrace (titr)C-ANCA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: C-ANCA IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 00660
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů (cytoplasmatického typu) jsou nespecifické autoprotilátky. Vyskytují se zejména u Wegenerovy granulamatózy a některých vaskulitid.

Referenční meze

Viz též:
C-ANCA IgG (titr)
P
ELISA
Arbitrární koncentrace (titr)C-ANCA IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] mikroskop. (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: C-ANCA IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 00661
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti cytoplasmě neutrofilů (cytoplasmatického typu) jsou nespecifické autoprotilátky. Vyskytují se zejména u Wegenerovy granulamatózy a některých vaskulitid.

Referenční meze

Viz též:
C-ANCA IgG (titr)
P
Arbitrární koncentrace (titr)