SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Protilátky proti viru parotitidy (titr)

Anti-parotitis (titr)S_Anti-parotitis (titr)

Anti-parotitis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-parotitis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] komplement-fix. reakce)
Anti-parotitis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] inhibice hemaglutinace)

P_Anti-parotitis (titr)

Anti-parotitis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-parotitis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] komplement-fix. reakce)
Anti-parotitis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] inhibice hemaglutinace)


Anti-parotitis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-parotitis (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 00705
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru parotitidy (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce, většinou porovnáním párových vzorků.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 0 <32 64 128 10000 arb.j.

Viz též:
Anti-parotitis (titr)
S
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-parotitis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] komplement-fix. reakce)

Systém: S
Komponenta: Anti-parotitis (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Komplement-fixační reakce
Klíč: 00706
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 32 - 2560
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru parotitidy (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce, většinou porovnáním párových vzorků.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 0 <32 64 128 10000 arb.j.

Viz též:
Anti-parotitis (titr)
S
Komplement-fixační reakce
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-parotitis (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] inhibice hemaglutinace)

Systém: S
Komponenta: Anti-parotitis (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Inhibice hemaglutinace
Klíč: 00707
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 32 - 2560
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru parotitidy (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce, většinou porovnáním párových vzorků.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 0 <32 64 128 2560 arb.j.

Viz též:
Anti-parotitis (titr)
S
Inhibice hemaglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-parotitis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-parotitis (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 00702
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru parotitidy (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce, většinou porovnáním párových vzorků.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 0 <32 64 128 10000 arb.j.

Viz též:
Anti-parotitis (titr)
P
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-parotitis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] komplement-fix. reakce)

Systém: P
Komponenta: Anti-parotitis (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Komplement-fixační reakce
Klíč: 00703
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 20 - 2560
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru parotitidy (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce, většinou porovnáním párových vzorků.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 0 <32 64 128 10000 arb.j.

Viz též:
Anti-parotitis (titr)
P
Komplement-fixační reakce
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-parotitis (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] inhibice hemaglutinace)

Systém: P
Komponenta: Anti-parotitis (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Inhibice hemaglutinace
Klíč: 00704
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 32 - 2560
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru parotitidy (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce, většinou porovnáním párových vzorků.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 0 <32 64 128 2560 arb.j.

Viz též:
Anti-parotitis (titr)
P
Inhibice hemaglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)