SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Rezistence k aktivovanému proteinu C - poměr pro kontro

APCR ratio - kontrolaP_APCR ratio - kontrola

APCR ratio - kontrola (P; rel. čas [1] výpočet) Neaktuální


APCR ratio - kontrola (P; rel. čas [1] výpočet) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APCR ratio - kontrola
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 07726
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 8 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
APCRCR se vypočte z poměru časů kontrolních plazem APCRC / APTTC

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Výpočet
Relativní čas