SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Adeninfosforibosyltransferáza

AdeninfosforibosyltransferázaERC(ICF)_Adeninfosforibosyltransferáza

Adeninfosforibosyltransferáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)
Adeninfosforibosyltransferáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] chromatografie-HPLC)


Adeninfosforibosyltransferáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Adeninfosforibosyltransferáza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: *
Klíč: 09464
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:
jednotka - nkat/g hemoglobinu

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány erytrocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
2 - 8 °C: 15 min
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných erytrocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 0 1,5 3,0 4,5 9,0 100,0 1000,0 5000,0 nkat/g

Viz též:
ICT(erytrocyty)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnostAdeninfosforibosyltransferáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] chromatografie-HPLC)

Systém: ICT(erytrocyty)
Komponenta: Adeninfosforibosyltransferáza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 09465
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:
jednotka - nkat/g hemoglobinu

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány erytrocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
2 - 8 °C: 15 min
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných erytrocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 0 1,5 3,0 4,5 9,0 100,0 1000,0 5000,0 nkat/g

Viz též:
ICT(erytrocyty)
Chromatografie-HPLC
Poměr katal. aktivita/hmotnost