SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

APTT - konfirmace, kontrolní plazma

APTT-konfirmace kontrolaP_APTT-konfirmace kontrola

APTT-konfirmace kontrola (P; čas [s] *) Neaktuální
APTT-konfirmace kontrola (P; čas [s] koagulace) Neaktuální
APTT-konfirmace kontrola (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální
APTT-konfirmace kontrola (P; čas [s] koagul. (det. magn.)) Neaktuální
APTT-konfirmace kontrola (P; čas [s] koagulace (opticky)) Neaktuální


APTT-konfirmace kontrola (P; čas [s] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT-konfirmace kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 07735
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Časy APTT získané zvýšenou citlivostí reagencie vůči inhibičním složkám vyšetřované plazmy, tzv. konfirmací - v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
ČasAPTT-konfirmace kontrola (P; čas [s] koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT-konfirmace kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 07736
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Časy APTT získané zvýšenou citlivostí reagencie vůči inhibičním složkám vyšetřované plazmy, tzv. konfirmací - v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace
ČasAPTT-konfirmace kontrola (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT-konfirmace kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07737
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Časy APTT získané zvýšenou citlivostí reagencie vůči inhibičním složkám vyšetřované plazmy, tzv. konfirmací - v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasAPTT-konfirmace kontrola (P; čas [s] koagul. (det. magn.)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT-konfirmace kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07738
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Časy APTT získané zvýšenou citlivostí reagencie vůči inhibičním složkám vyšetřované plazmy, tzv. konfirmací - v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasAPTT-konfirmace kontrola (P; čas [s] koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT-konfirmace kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07739
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Časy APTT získané zvýšenou citlivostí reagencie vůči inhibičním složkám vyšetřované plazmy, tzv. konfirmací - v čase 0, kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Čas