SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

APTT LA směs 1+1

APTT LA směs 1+1P+P_APTT LA směs 1+1

APTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(refer.); čas [s] *)
APTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(refer.); čas [s] koagul. (det. magn.))
APTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(refer.); čas [s] koagulace (opticky))


APTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(refer.); čas [s] *)

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: APTT LA směs 1+1
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 16534
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
*
ČasAPTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(refer.); čas [s] koagul. (det. magn.))

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: APTT LA směs 1+1
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16535
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasAPTT LA směs 1+1 (P(pacient)+P(refer.); čas [s] koagulace (opticky))

Systém: P(pacient)+P(referenční)
Komponenta: APTT LA směs 1+1
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16536
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Koagulace (opticky)
Čas