SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

APTT citlivé na lupus antikoagulans - kontrola

APTT - LA kontrolaP_APTT - LA kontrola

APTT - LA kontrola (P; čas [s] *) Neaktuální
APTT - LA kontrola (P; čas [s] koagulace) Neaktuální
APTT - LA kontrola (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální
APTT - LA kontrola (P; čas [s] koagul. (det. magn.)) Neaktuální
APTT - LA kontrola (P; čas [s] koagulace (opticky)) Neaktuální


APTT - LA kontrola (P; čas [s] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT - LA kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 09471
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Používá se firemní lyofilizovaná plazma s deklarovanou hodnotou koagulačních časů. Lze nahradit čerstvě odebranou plazmou se známým normálním koagulačním časem.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
ČasAPTT - LA kontrola (P; čas [s] koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT - LA kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 09472
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Používá se firemní lyofilizovaná plazma s deklarovanou hodnotou koagulačních časů. Lze nahradit čerstvě odebranou plazmou se známým normálním koagulačním časem.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace
ČasAPTT - LA kontrola (P; čas [s] koagulace (det. impulz)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT - LA kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 09473
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Používá se firemní lyofilizovaná plazma s deklarovanou hodnotou koagulačních časů. Lze nahradit čerstvě odebranou plazmou se známým normálním koagulačním časem.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasAPTT - LA kontrola (P; čas [s] koagul. (det. magn.)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT - LA kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 09474
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Používá se firemní lyofilizovaná plazma s deklarovanou hodnotou koagulačních časů. Lze nahradit čerstvě odebranou plazmou se známým normálním koagulačním časem.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasAPTT - LA kontrola (P; čas [s] koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: APTT - LA kontrola
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 09475
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Používá se firemní lyofilizovaná plazma s deklarovanou hodnotou koagulačních časů. Lze nahradit čerstvě odebranou plazmou se známým normálním koagulačním časem.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Čas