SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Aspartátaminotransferáza mitochondriální, podíl akt.

AST mitochondriální



AST(P)_AST mitochondriální

AST mitochondriální (AST(P); podíl katal. akt. [1] *)
AST mitochondriální (AST(P); podíl katal. akt. [1] elfo-agar)


AST mitochondriální (AST(P); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: AST(P)
Komponenta: AST mitochondriální
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03266
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 0,95 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
AST(P)
*
Podíl katalytické aktivity



AST mitochondriální (AST(P); podíl katal. akt. [1] elfo-agar)

Systém: AST(P)
Komponenta: AST mitochondriální
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza-agar
Klíč: 03267
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 0,95 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
AST(P)
Elektroforéza-agar
Podíl katalytické aktivity