SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Protilátky IgE proti Toxoplasma gondii

Anti-Toxoplasma gondii IgES_Anti-Toxoplasma gondii IgE

Anti-Toxoplasma gondii IgE (S; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-Toxoplasma gondii IgE (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

P_Anti-Toxoplasma gondii IgE

Anti-Toxoplasma gondii IgE (P; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-Toxoplasma gondii IgE (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)


Anti-Toxoplasma gondii IgE (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-toxoplasma gondii IgE
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 16482
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:
Hodnotí se pomocí indexu pozitivity (IP): IP pod 0,9 = negativní, IP 0,9 až 1,1 = hraniční, IP nad 1,1 = pozitivní.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-Toxoplasma gondii IgE (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Anti-toxoplasma gondii IgE
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 16483
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:
Hodnotí se pomocí indexu pozitivity (IP): IP pod 0,9 = negativní, IP 0,9 až 1,1 = hraniční, IP nad 1,1 = pozitivní.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární koncentraceAnti-Toxoplasma gondii IgE (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-toxoplasma gondii IgE
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 16480
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, SP, BP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:
Hodnotí se pomocí indexu pozitivity (IP): IP pod 0,9 = negativní, IP 0,9 až 1,1 = hraniční, IP nad 1,1 = pozitivní.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární koncentraceAnti-Toxoplasma gondii IgE (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Anti-toxoplasma gondii IgE
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 16481
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, SP, BP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:
Hodnotí se pomocí indexu pozitivity (IP): IP pod 0,9 = negativní, IP 0,9 až 1,1 = hraniční, IP nad 1,1 = pozitivní.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Arbitrární koncentrace