SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Busulfan

BusulfanS_Busulfan

Busulfan (S; látková konc. [µmol/l] *)
Busulfan (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

P_Busulfan

Busulfan (P; látková konc. [µmol/l] *)
Busulfan (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)


Busulfan (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Busulfan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 10865
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 3,00 - 5,00 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
µmol/l * 246,3 = µg/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat před dávkou.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceBusulfan (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Busulfan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 10866
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 3,00 - 5,00 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
µmol/l * 246,3 = µg/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat před dávkou.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceBusulfan (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Busulfan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 10863
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 3,00 - 5,00 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
µmol/l * 246,3 = µg/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat před dávkou.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceBusulfan (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Busulfan
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 10864
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 3,00 - 5,00 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:
µmol/l * 246,3 = µg/l

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat před dávkou.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace