SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Clearance inulinu korigovaná

Clear. inulinu korigovanáPT(KIDN)_Clear. inulinu korigovaná

Clear. inulinu korigovaná (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] vzorec 1)


Clear. inulinu korigovaná (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. inulinu korig.
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s/1,73 m2
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 17748
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,75 - 3,5 - 5
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový tok