SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Digoxin*

Digoxin*S_Digoxin*

Digoxin* (S; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

P_Digoxin*

Digoxin* (P; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná


Digoxin* (S; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 14320
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceDigoxin* (P; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Digoxin*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 14319
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 5 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace