SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Destičkový neutralizační test - čas pac. (fyz. roztok)

DNT - pacienta (fyz. roztok)P_DNT - pacienta (fyz. roztok)

DNT - pacienta (fyz. roztok) (P; čas [s] *)
DNT - pacienta (fyz. roztok) (P; čas [s] koagul. (det. magn.))


DNT - pacienta (fyz. roztok) (P; čas [s] *)

Systém: P
Komponenta: DNT - pacienta (fyz. roztok)
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 16576
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
ČasDNT - pacienta (fyz. roztok) (P; čas [s] koagul. (det. magn.))

Systém: P
Komponenta: DNT - pacienta (fyz. roztok)
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16577
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 300 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Čas