SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Erytrocyty

ErytrocytyUNSF_Erytrocyty

Erytrocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)
Erytrocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] mikroskop. (světlo))


Erytrocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Erytrocyty
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: *
Klíč: 16184
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty
Nespecifikovaná tekutina
*
Numerická koncentraceErytrocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] mikroskop. (světlo))

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Erytrocyty
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 16185
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty
Nespecifikovaná tekutina
Numerická koncentrace